Reprodukční materiál

Lesy České republiky, s. p., patří v rámci České republiky k největším odběratelům sadebního materiálu od pěstitelů. Z důvodu zajištění garance geneticky vhodného sadebního materiálu je u Lesů České republiky, s. p., zajišťován sběr semen převážně z vlastních kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Rozsáhlé služby v oblasti semenářství poskytuje účelový, přímo řízený závod Lesů České republiky s. p v Týništi nad Orlicí , který poskytuje své služby nejen pro LČR, ale i pro ostatní majitele lesů.