Videorádce majitele lesa – jak pečovat o les

 Videopříručka pro drobné majitele lesů do 50 ha

1. Kůrovec

Kůrovec, významný kalamitní škůdce smrkových porostů. Prevence, ochrana, asanace a další informace o škůdci.

2. Příprava mýtní těžby

Jak vlastník lesa pozná, že jsou dospělé zralé stromy vhodné pro mýtní těžbu, jak postupuje po rozhodnutí o vytěžení vybraného porostu před samotnou těžbou a další informace k tématu.

3. Jak provést těžbu lesa

Způsoby těžby stromů a způsoby prodeje dřeva. Jak postupovat, pokud vlastník lesa nedisponuje potřebnou těžební technikou.