Videorádce majitele lesa – jak pečovat o les

 

 Videopříručka pro drobné majitele lesů do 50 ha

1. Kůrovec

Kůrovec, významný kalamitní škůdce smrkových porostů. Prevence, ochrana, asanace a další informace o škůdci.

2. Příprava mýtní těžby

Jak vlastník lesa pozná, že jsou dospělé zralé stromy vhodné pro mýtní těžbu, jak postupuje po rozhodnutí o vytěžení vybraného porostu před samotnou těžbou a další informace k tématu.

3. Jak provést těžbu lesa

Způsoby těžby stromů a způsoby prodeje dřeva. Jak postupovat, pokud vlastník lesa nedisponuje potřebnou těžební technikou.

4. Zalesňování

Vytěžené plochy lesa je zapotřebí obnovit. Podívejte se, jak se vyvarujete chyb při zalesňování, jakým způsobem se zalesňování provádí, kdy je nejlepší doba.

5. Ochrana lesních kultur (první část)

Jak na ochranu a péči o mladou kulturu, se dozvíte v dalším díle videopříručky pro majitele lesa do 50 ha.

6. Ochrana lesních kultur (druhá část)

V tomto díle se dozvíte, jak zabezpečit lesní kultury proti okusu zvěří.

7. Výchova lesních porostů (první část)

Prořezávky a prostřihávky mladých jehličnatých porostů.

8. Výchova lesních porostů (druhá část)

Prořezávky a prostřihávky mladých listnatých porostů.

9. Výchova lesních porostů (třetí část)

Po prořezávkách nastává další etapa výchovy – probírka, která výrazně ovlivňuje budoucí vývoj porostu a jeho stabilitu.