Lesy pro život

Lidé chtějí v lesích ve stále větší míře aktivně trávit volný čas, relaxovat, hledat a nacházet tolik potřebný klid. A právě k zajištění potřeb široké veřejnosti, která naše lesy navštěvuje, jsme vyhlásili program Lesy pro život.

V rámci tohoto Programu vznikají v lesích spravovaných státním podnikem stovky větších či menších staveb, odpočívadel, přístřešků, naučných tabulí. Pokračujeme v rozsáhlé obnově tůní, studánek, lesních zákoutí, vyhlídek.

Zveme veřejnost k návštěvě 300 studánek, které jsme buď zrekonstruovali, nebo jejich okolí zvelebili a opatřili zázemím. Přidáváme i na 80 tipů na procházku cestou s příběhem, tedy na výlet, kde se kromě zážitku v přírodě lidé dozvědí i něco zajímavého, leckdy až pohádkového.

Všechny tyto objekty jsou osazeny tabulkami s QR kódem, jehož naskenováním pomocí mobilní aplikace Klub nového lesa se návštěvníci dozvědí informace o navštívené studánce a jejím okolí či si přečtou příběh a další zajímavosti spojené s vybranou cestou. Navíc prostřednictvím tohoto kódu za každý navštívený objekt sbírají body a po naplnění svého „účtu“ si mohou vybrat v našem e-shopu symbolickou věcnou odměnu.

Více informací a mapu s jednotlivými objekty najdete na stránkách www.klubnoveholesa.cz.