Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém Lesy ČR, s. p. jako veřejný zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Lesy ČR, s.p. využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK. Jedná se o elektronický nástroj, který je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Doporučujeme dodavatelům zaregistrovat se v systému E-ZAK, k registraci je vhodné použít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

K získání informací o nově vyhlášených veřejných zakázkách je možné využít službu upozorňování na nově zveřejňovaná zadávací řízení. Při každém zveřejnění nového zadávacího řízení vám bude zaslán e-mail se základními informacemi o této VZ. Pokud chcete být upozorňováni pouze na vybraná zadávací řízení , lze využít parametrizaci výběru:

  • dle druhu veřejné zakázky – dodávky, služby, stavební práce,
  • dle místa plnění,
  • dle organizační jednotky.

zIndex

Dobrý zadavatel 2014

zIndex je systém pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Měří dobrou praxi zadavatelů – zda zakázky odpovídají mezinárodně uznávaným pravidlům slušného chování (dle OECD, EU nebo Transparency International). Státní podnik Lesy ČR obdržel v roce 2016 ocenění „Dobrý zadavatel 2014“ (za hodnocené období 2012 – 2014) vycházející z hodnocení v tomto systému. Zde můžete nalézt podrobnější informace o naší dobré praxi.