Prodej nepotřebného majetku

Na těchto stránkách jsou zveřejňována výběrová řízení na prodej nepotřebného majetku LČR. Dále jsou zde zveřejňována výběrová řízení na pronájmy a pachty nemovitého majetku LČR. Podrobnosti o konkrétním výběrovém řízení jsou uvedeny u každého jednotlivého případu. Součástí jsou rovněž informace o nemovitém majetku LČR, který bude později prodáván formou výběrového řízení a majetku, na jehož pronájem či pacht bude vyhlášeno výběrové řízení.

Prodej nepotřebného movitého majetku:

  • Motorová a přípojná vozidla
  • Ostatní stroje a zařízení
  • Výpočetní a komunikační technika
  • Ostatní movité věci
Zde můžete vstoupit do aplikace Prodej nepotřebného movitého majetku

Prodej, pronájem, pacht nemovitostí:

  • Byty a nebytové prostory
  • Rodinné a bytové domy
  • Provozní budovy
  • Pozemky
  • Vodní díla
  • Ostatní nemovité věci

Na těchto stránkách se zveřejňují vyhlášená výběrová řízení nejen na prodej nepotřebných nemovitých věcí, ale též na pronájmy, či pachty. Aplikace obsahuje další záložku „Seznam nepotřebných budov a jiného majetku“. Zde LČR uveřejňují nemovité věci, které budou v dalším období určeny k prodeji, pronájmu či pachtu, ale LČR nemají doposud připraveny všechny potřebné dokumenty k vyhlášení výběrového řízení. Poté, co budou k dispozici veškeré potřebné doklady, dojde k přesunu těchto nemovitých věcí do záložky Výběrová řízení – prodej, pronájem, pacht nemovitého majetku.

Zde můžete vstoupit do aplikace Prodej nemovitých věcí LČR, pronájmy a pachty

Obecné informace k podávání žádostí o převod nemovitého majetku v právu hospodařit Lesů České republiky naleznete zde.