Tiskové zprávy

Na změnu klimatu připravují Lesy ČR krajinu stovkami svých vodohospodářských projektů

      Hradec Králové, 2. února 2023 – V Den mokřadů, tedy 2. února, připomínají Lesy ČR svůj zásadní vodohospodářský program Vracíme vodu lesu. Od roku 2019 podnik dokončil 500 staveb za 850 milionů korun a další projekčně připravuje. V krajině tak zadržují vodu stovky tůní i mokřadů, obnovených lesních nádrží nebo přírodně meandrujících potoků.  …

02.02.2023 Celá zpráva

Lesy ČR chtějí zlepšit stav lesa, některé honitby tedy převádějí do své režie

Hradec Králové, 24. ledna 2023 – Celkem 106 dosud pronajímaných honiteb na 99 321 hektarech letos Lesy ČR převezmou do své režie, a to po skončení stávajících smluv. Cílem je zlepšit stav lesa, snížit tlak zvěře na porosty a naplňovat programové prohlášení vlády k podpoře přirozené druhové skladby lesů. „Zdravotní stav a odrůstání nově založených lesních porostů…

24.01.2023 Celá zpráva

Lesy ČR zveřejnily pravidla pro výběrová řízení na pronájem honiteb

Hradec Králové, 17. ledna 2023 – Lesy ČR během letošního a příštího roku převedou až 25 procent výměry honiteb do své režie. Zbývající honitby podnik nabídne do pronájmu ve výběrových řízeních. Pravidla pro jejich organizaci dnes Lesy ČR zveřejnily a 24. ledna seznámí veřejnost se seznamem soutěžených a režijních honiteb. „Zásadní je pro nás stav…

17.01.2023 Celá zpráva

O Americkou zahradu se společně starají lesníci, ochránci přírody i občané

  Dohodu o společné péči o národní přírodní památku Americká zahrada na Klatovsku v Plzeňském kraji podepsali v pátek 13. ledna zástupci státního podniku Lesy České republiky, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Městyse Chudenice. Pro svou jedinečnost je arboretum od roku 1969 chráněným územím. Americkou zahradu založil v roce 1842 hrabě Evžen Černín jako…

13.01.2023 Celá zpráva

Lesy ČR a Povodí připravují společné projekty

Hradec Králové, 11. ledna 2023 – O aukčním prodeji dříví z břehových porostů, nabídce lesníků odborně pečovat o pozemky v okolí vodních nádrží, společných vodohospodářských projektech a další spolupráci jednali 10. ledna v Praze manažeři státních podniků Lesy ČR a Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře a Odry. Pilotní prosincový aukční prodej dřevin ze břehů Labe využitelných i v energetice…

11.01.2023 Celá zpráva

Lesnický tendr skončil, práce už začaly

Hradec Králové, 10. ledna 2023 – Tendr zaměřený na provádění lesnických prací a prodej dřeva v letech 2023 až 2027 skončil. Lesy ČR uzavřely 81 smluv s 21 lesnickými společnostmi. Práce už začaly nebo mohou začít. Soutěžilo se o těžbu 11 milionů metrů krychlových dřeva, obnovu 22 tisíc hektarů lesa a bezmála 12 miliard korun za služby…

10.01.2023 Celá zpráva

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Hradec Králové, 29. prosince 2022 – Ekonomickým ředitelem Lesů České republiky se 1. ledna 2023 stane Daniel Szórád. Jmenuje ho generální ředitel Dalibor Šafařík. „Rozhodl jsem se po pečlivé úvaze,“ řekl Dalibor Šafařík a pokračoval: „Pozice ekonomického ředitele je spojena s řešením řady úkolů, které nelze odkládat, a po mém jmenování zůstala neobsazená. Přímo jsem tedy…

29.12.2022 Celá zpráva

Lesy ČR připravují adaptační strategii na klimatickou změnu

Hradec Králové, 21. prosince 2022 – Stanovit strategický přístup i opatření související se změnou klimatu a určit priority v dlouhodobě praktikovaných postupech v lesním hospodářství bylo a je cílem státního podniku Lesy ČR. Proto podnik připravuje adaptační strategii na změnu klimatu do roku 2030.    „Vycházíme z doporučení Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a…

21.12.2022 Celá zpráva

Historickou nádrž zrekonstruovaly na Plzeňsku Lesy ČR

      Hradec Králové, 20. prosince 2022 – Rekonstrukci historické vodní nádrže Oborák na Bučeckém potoce právě na Plzeňsku dokončily za 10,5 milionů korun Lesy ČR. I tímto projektem podnik pomáhá zadržet vodu v krajině v době klimatické změny.   Lesy ČR v rámci svého největšího vodohospodářského programu Vracíme vodu lesu od roku 2019 investovaly do…

20.12.2022 Celá zpráva

Generálním ředitelem podniku Lesy ČR byl jmenován Dalibor Šafařík

Hradec Králové, 14. prosince 2022 – Dalibora Šafaříka dnes jmenoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky. „Považuji ho za špičkového odborníka a manažera s dlouholetými zkušenostmi z lesnické i akademické sféry. Mimo úkolů, které souvisejí s obnovou našich lesů a jejich přizpůsobením klimatické změně, od pana ředitele očekávám také vstřícnou a partnerskou komunikaci se zástupci měst…

14.12.2022 Celá zpráva