Tiskové zprávy

Lesy ČR opravily vodní nádrž Sovín na Uherskohradišťsku

Vodní nádrž Sovín ve Zlínském kraji po desetiměsíční opravě opět zadržuje vodu – pro případ požáru, povodně i sucha. Lesy ČR investovaly více než jeden a půl milionu korun. Průtočnou vodní nádrž na 11,8 hektarech s průměrnou až pětimetrovou hloubkou vybudoval stát koncem 60. let minulého století na Dlouhá řece pod lázněmi Leopoldov. Do roku 1995…

20.10.2017 Celá zpráva

Čeští a slovenští lesníci se starají o sousední pozemky, nyní uzavřeli dohodu

Dohodu o vzájemném zajištění hospodaření na lesních pozemcích na území sousedního státu uzavřeli 10. října Daniel Szórád a Marian Staník, generální ředitelé podniků Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky. Desítky lesních pozemků se od roku 1996 po podpisu smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích nachází na území sousedního státu. V Trenčianském, Trnavském…

16.10.2017 Celá zpráva

Zpráva o stavu lesního hospodářství: Plocha lesních pozemků v Česku trvale roste. Mírně vzrostla i plocha obnovených lesních porostů

Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste. V roce 2016 se meziročně zvýšila o 1 458 hektarů na 2 669 850 hektarů. Částečně je to způsobeno převisem výměry nově zalesněných původně nelesních pozemků nad výměrou pozemků, které jsou z různých důvodů z lesa odnímány, částečně díky zpřesňujícím se údajům z katastru nemovitostí. Uvádí to Zpráva…

12.10.2017 Celá zpráva

Lesy ČR začaly hodnotit nabídky podané v lesnických tendrech 2018+

Hodnotit 196 nabídek na provádění komplexních, pěstebních a těžebních prací v lese včetně prodeje dříví v letech 2018 až 2022 začal 10. října státní podnik Lesy České republiky. Soutěží se o 2,8 miliard korun bez DPH a 5,1 milion metrů krychlových dříví. Komise 10. října nabídky veřejně otevřely a přečetly na ředitelství podniku v Hradci Králové.…

11.10.2017 Celá zpráva

Evropští lesní pedagogové se setkali na Vysočině

Sto čtyřicet lesních pedagogů z třinácti evropských zemí se minulý týden setkalo na Evropském kongresu lesní pedagogiky ve Sněžném na Milovech v Kraji Vysočina. Přednášky střídaly praktické ukázky v terénu. Zajímavostí letošního, v pořadí již dvanáctého ročníku, byly ukázky večerních programů v lese o lese. „Kongres každoročně seznamuje s novinkami v oblasti lesní pedagogiky. Účastníci načerpají inspiraci od kolegů a navážou kontakty…

10.10.2017 Celá zpráva

Envirocentrum otevírají Lesy ČR v jihočeském Milevsku

Enviromentální centrum otevřou Lesy České republiky 12. října v Milevsku v Jihočeském kraji. Podnik přišla jeho výstavba na 2,1 milion korun. Nové prostory budou zdarma využívat školy i veřejnost. „Projektování a výstavbu jsme zahájili loni, práce skončily letos v září,“ řekl Josef Koubek, lesní správce z Tábora z podniku Lesy ČR. Lesní pedagogové dosud docházeli za školáky, ti nyní mohou vyrazit…

09.10.2017 Celá zpráva

Plán Ministerstva zemědělství a podniku Lesy ČR: Vyrovnat nabídku dříví s poptávkou a pokračovat ve zpracování kůrovcového a kalamitního dříví

Jak řešit aktuální problémy s těžbou, zpracováním a prodejem kůrovcového a kalamitního dříví? Plán má Ministerstvo zemědělství v čele s Marianem Jurečkou i Lesy ČR s generálním ředitelem Danielem Szórádem. Vláda ČR ho vzala na vědomí v pondělí 25. září. „Cílem těchto opatření je obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu surového dříví a vytvořit tak prostor pro zpracování…

27.09.2017 Celá zpráva

Před rokem lesníci objevili základy, dnes je na místě opět kaple

Kapli svaté Anny v lesích mezi Pavlovou Hutí a Zadními Milíři na Tachovsku v Plzeňském kraji letos obnovil státní podnik Lesy ČR. Náklady dosáhly 542 tisíc korun bez DPH. V sobotu 30. září v 11 hodin kapli veřejně požehná tachovský vikář římskokatolické farnosti Václav Vojtíšek. Na místě původní dřevěné kaple, k níž každé léto chodívalo procesí, byla v roce 1935 postavena…

26.09.2017 Celá zpráva

Vláda schválila částečnou náhradu za letošní sucho a mrazy

Na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce dostanou naši zemědělci a pěstitelé 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Také ovocnáři a lesní školkaři obdrží celkem 208 milionů korun jako náhradu za úrodu, kterou zničily dubnové a květnové mrazy. Kompenzace dnes schválila vláda. „Díky dvěma miliardám ze státního rozpočtu, které dnes schválila vláda, částečně pomůžeme nejvíce…

25.09.2017 Celá zpráva

Další správní budovu ze dřeva postavily Lesy ČR v Hořicích v Podkrkonoší

V nové budově Lesní správy Hořice převažuje coby stavební materiál dřevo. Podnik Lesy ČR tak postavil a vybavil za téměř 25 milionů korun bez DPH další správní budovu, ve které dřevo upřednostnil. Lesníci sídlí na nové adrese pod poutním kostelem svatého Gotharda od letošního srpna.   „Stavění v tuzemsku z českého dřeva podporujeme více než kdy předtím. Přispíváme tak…

20.09.2017 Celá zpráva