Tiskové zprávy

Sucho a výkyvy teplot lesům neprospívají, lesníci vysazují dřeviny, které změně klimatu odolají

Dlouhodobý nedostatek srážek a výkyvy teplot, tak se projevují změny klimatu, které pociťují Středoevropané už několik let. Lidem zatím voda nechybí, ale lesům ano. V těch státních spravovaných podnikem Lesy ČR se loni vytěžilo sedmkrát víc dříví poškozeného suchem a dalšími vlivy než před 20 lety, bezmála 3,5 milionů metrů krychlových. Vykácené plochy se zalesňují a…

18.04.2018 Celá zpráva

Rozšíření rezervace Rabštejn má zajímavý start

Nedávná větrná kalamita v podhůří Jeseníků zasáhla i lesy v přírodní rezervaci Rabštejn a jejím bezprostředním okolí. Právě o ně se má v budoucnu toto chráněné území rozšířit. Plocha rezervace by se měla přibližně ztrojnásobit, z dvaceti na zhruba 60 hektarů. Po dvou letech příprav se na tom shodli zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky…

12.04.2018 Celá zpráva

Lesy ČR obnovují a zakládají větrolamy v Jihomoravském kraji

Státní podnik Lesy České republiky během letošního roku obnoví v Jihomoravském kraji 15,7 hektarů stávajících a založí 11 hektarů nových větrolamů. Stane se tak na dvanácti katastrálních územích Znojemska, která jsou silně ohrožená větrnou erozí. Projekt spolufinancuje Evropská unie, celkové náklady dosáhnou 12,5 milionů korun. V letech 2007 až 2013 obnovily Lesy ČR celkem 60 hektarů rozpadlých větrolamů na…

09.04.2018 Celá zpráva

Tendr „Březen 2018+“ je ve finále, většina smluv je podepsaná, práce začaly

V lesnickém tendru „Březen 2018+“ podnik Lesy ČR uzavřel s partnery většinu smluv, zatím celkem 99. V tendru šlo o 3,9 miliard korun a bezmála 8,7 milionů metrů krychlových dříví. Práce už začaly. Soutěžilo se celkem o 109 zakázek – 91 spojených s komplexními lesnickými činnostmi včetně prodeje dříví, osm pěstebních a deset těžebních včetně prodeje dříví. Celkem…

05.04.2018 Celá zpráva

Opatření proti kůrovci: Lesy ČR posílily lesnický personál, chtějí zřídit mokré skládky dříví, instalují lapáky a lapače, povolaly na Moravu vlastní dělníky z lesních závodů

Také letos chrání podnik Lesy České republiky spravované porosty před škůdci. Zejména před lýkožroutem zvaným kůrovec. Jen na jaře se letos položí v celé republice více než 200 tisíc lapáků a instaluje asi 40 tisíc lapačů. Na opatření je vyčleněno 192 milionů korun. Loni bylo vyčerpáno 153 milionů korun. Stromy usychají v celé střední Evropě. Problémy s kůrovcem…

05.04.2018 Celá zpráva

Lesníci otevřou skalní hrad Drábské světničky, chystají tam úpravy

Skalní hrad Drábské světničky nedaleko Mnichova Hradiště ve Středočeském kraji spravovaný Lesy ČR se otevře veřejnosti ve čtvrtek 29. března.  Ročně podnik investuje do údržby památky milion korun. Úpravy se chystají i letos, turistickou sezónu neovlivní.   Obvykle se vnitřní okruh skalního hradu otevírá až 1. dubna, letos ale kvůli velikonočním svátkům a dnům volna, které…

27.03.2018 Celá zpráva

Dnem vody je 22. březen
Na vodohospodářské projekty letos Lesy ČR vyčlenily 300 milionů korun

Na Znojemsku například podnik obnovil pět vodních nádrží Lesy ČR spravují i drobné vodní toky – nádrže, potoky a bystřiny. Letos chtějí do jejich obnovy, údržby i nových staveb vložit přes 300 milionů korun. Loni podnik například obnovil na Znojemsku pět vodních nádrží na 6,3 hektarech. Stavby za více než jedenáct milionů korun bez DPH…

22.03.2018 Celá zpráva

Lesy ČR zastavují ve státních lesích úmyslné těžby smrku a borovice, do odvolání se bude těžit jen kalamitní dříví

Loni v srpnu vítr poškodil 320 tisíc m3 dříví a říjnový orkán Herwart dalších 1,6 milionů m3 dříví. Přes zimu zasáhl vítr 255 tisíc m3 dříví a vichřice v polovině letošního března způsobila škody na 550 tisících m3 dříví. Za osm měsíců je živelně poškozeno přes 2,7 milionů m3 dříví. „To bylo a je třeba zpracovat. Proto…

22.03.2018 Celá zpráva

Výpravy do českých pralesů: neváhejte, registrace právě začíná

Právě dnes, při příležitosti Mezinárodního dne lesů, začala registrace na několik exkurzí [1] do české divočiny. Zájemci uvidí, jak vypadají lesy, které jsou dlouhodobě ponechány bez lidských zásahů. Kromě jejich významu pro ochranu přírody se dozvědí o tom, jak tu probíhá výzkum a jak se dají poznatky využít. Průvodci budou vědečtí pracovníci odboru ekologie lesa…

21.03.2018 Celá zpráva

V deseti katastrálních územích na Hořicku lidé nesmí vstupovat do porostů, na lesní cesty mohou

Kvůli vyvráceným stromům, které se po zimních vichřicích nyní těží a odvážejí, a jejichž kořenový systém se samovolně vrací po odříznutí kmene do půdy,  je do konce dubna zakázáno vstupovat do lesních porostů mimo cesty v deseti katastrálních územích na Hořicku v Královéhradeckém kraji. Hrozí tam vážné nebezpečí úrazu. Proto vydal 12. března Městský úřad Hořice…

16.03.2018 Celá zpráva