Dokumenty ke stažení

 

Strategie rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024
Pracovní postupy a zásady bezpečné práce při lesnických činnostech u státního podniku Lesy České republiky
Výroční zpráva o činnostech podniku týkajících se příjmu, přepravy, odesílání a manipulace nebezpečných věcí
Pravidla pro provozovatele lyžařských areálů k uzavírání pachtovních smluv
Program 2020 / Programme 2020
Program 2000
Deklarace o spolupráci s ČSOP
Deklarace o spolupráci s Českou společností ornitologickou
Spolupráce s AOPK ČR
Provozování singletrailů na lesních pozemcích v právu hospodařit LČR