Vedení státního podniku

 

 

Generální ředitel

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.
Telefon: 956 999 255
Mobil: 724 072 242
E-mail: daniel.szorad@lesycr.cz

Daniel Szórád je absolventem Lesnické fakulty VŠZ v Brně a držitelem doktorátu z ekonomie. V průběhu své pracovní kariéry působil 7 let jako referent Odboru obchodu a rozpočtu státního podniku LČR. V roce 2001 uspěl ve výběrovém řízení a po dobu následujících 7 let pracoval ve vedení soukromého lesnicko-dřevařského holdingu CE WOOD, a.s. Od září 2009 byl zaměstnán u společnosti IKEA Industry, kde úspěšně řídil projekt na výstavbu pily v Polsku. Dne 14. dubna 2014 byl jmenován generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky.

 

Ředitel lesního a vodního hospodářství

Ing. Tomáš Pospíšil
Telefon: 956 999 232
Mobil: 724 523 123
E-mail: tomas.pospisil@lesycr.cz

Tomáš Pospíšil absolvoval v roce 1997 Lesnickou fakultu MZLU v Brně. V podniku působí od roku 1998 – nejprve jako adjunkt, později revírník a lesní správce na Lesní správě Loučná nad Desnou a od srpna 2014 jako krajský ředitel podniku v Šumperku. Čtyřiačtyřicetiletý lesní inženýr byl 1. ledna 2018 jmenován ředitelem Úseku lesního a vodního hospodářství.

 

Správní ředitel

Ing. Igor Kalix, MBA
Telefon: 956 999 283
Mobil: 725 257 444
E-mail: igor.kalix@lesycr.cz

Igor Kalix po absolvování Elektrotechnické a stavební fakulty Vojenské akademie Brno v roce 1991 řídil laboratoř technické analýzy rádioprůzkumného vojska. V roce 1993 nastoupil jako programátor v Nemocnici Kyjov, kde působil jako vedoucí oddělení informací a informačních technologií a od roku 2005 jako ředitel. V roce 2009 úspěšně dokončil Executive MBA Programme na Podnikatelské fakultě VUT Brno, Brno Business School a univerzitě Nottingham Trent University. Od roku 2011 nastoupil u firmy K-net Technical International Group, kde pracoval jako vedoucí oddělení realizace a od roku 2012 řídil výrobní divizi. V podniku Lesy České republiky působil od května 2014 coby vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií a v červnu byl jmenován správním ředitelem.

 

Obchodní ředitel

Ing. Radovan Srba
Telefon: 956 999 243
Mobil: 725 257 555
E-mail: radovan.srba@lesycr.cz

Radovan Srba vystudoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Pracovní dráhu začal jako lesník a revírník na lesní správě Loučná nad Desnou, kde působil čtyři roky. Od roku 1994 pracoval u společnosti Foresta, později CEWOOD jako ekonom lesní výroby, následně jako vedoucí plánování lesní výroby. Od roku 2010 byl zaměstnán u společnosti Foresta SG, kde odpovídal za projekt Prodej dříví na pni. Jako obchodní ředitel podniku Lesy České republiky působí od června 2014.

 

Ekonomický ředitel

Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Telefon: 956 999 222
Mobil: 725 257 666
E-mail: karel.buchta@lesycr.cz

Karel Buchta je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze s doktorátem z podnikové ekonomiky a strategického řízení. Pracovní kariéru začínal v roce 1998 ve společnosti Accenture na restrukturalizačních projektech a řízení změn větších firem. Poté působil v různých manažerských pozicích s odpovědností za plánování, personalistiku, interní komunikaci, řízení kvality či projektový a procesní management. Od roku 2009 se věnoval poradenství a interim řízení revitalizačních projektů menších a středních firem. Na pozici ekonomického ředitele podniku Lesy České republiky nastoupil v červnu 2014.