Vedení státního podniku

 

 

Generální ředitel

Ing. Josef Vojáček
Telefon: 956 999 405
E-mail: josef.vojacek@lesycr.cz

Josef Vojáček absolvoval v roce 1994 Vysokou školu zemědělskou v Brně. Pro Lesy ČR pracoval v letech 1993 až 2004. Poté působil jako ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, ale také jako kvestor České zemědělské univerzity v Praze. V akademické sféře zůstává coby člen vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Ředitel lesního a vodního hospodářství

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
Telefon: 956 999 232
E-mail: vladimir.krchov@lesycr.cz

 

 

Správní ředitel

JUDr. Pavel Krpata
Telefon: 956 999 554
E-mail: pavel.krpata@lesycr.cz

 
 

 

Obchodní ředitel

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., pověřen řízením úseku

Telefon: 956 999 232
E-mail: vladimir.krchov@lesycr.cz

 

 

Ekonomický ředitel

Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Telefon: 956 999 281
E-mail: daniel.vlkanova@lesycr.cz