Vedení státního podniku

 

Generální ředitel

Ing. Josef Vojáček
Telefon: 956 999 405
E-mail: josef.vojacek@lesycr.cz

Josef Vojáček absolvoval v roce 1994 Vysokou školu zemědělskou v Brně. Pro Lesy ČR pracoval v letech 1993 až 2004. Poté působil jako ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, ale také jako kvestor České zemědělské univerzity v Praze. V akademické sféře zůstává coby člen vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

 

Ředitel lesního a vodního hospodářství

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
Telefon: 956 999 232
E-mail: vladimir.krchov@lesycr.cz

Vladimír Krchov absolvoval v roce 1982 Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, na které získal doktorát z krajinné ekologie. S Lesy České republiky má dvacetiletou pracovní zkušenost, vedl Odbor lesního hospodářství a ochrany přírody, lesní správu a dvakrát byl výrobně-technickým ředitelem. Pracoval i v soukromé společnosti a v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. V posledních pěti letech, tedy do roku 2019, řídil Lesy hlavního města Prahy.

 

Správní ředitel

JUDr. Pavel Krpata
Telefon: 956 999 554
E-mail: pavel.krpata@lesycr.cz

Pavel Krpata absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu Karlovy univerzity, na níž získal doktorát. Ve státní i soukromé sféře se zaměřoval zejména na obchodní právo, veřejné zakázky, zvláště lesnické a také na poradenství v lesnictví. V podniku v minulosti několik let působil jako vedoucí právního odboru a poradce generálního ředitele.

 

Obchodní ředitel

Ing. Petr Urban

Telefon: 956 999 426
E-mail: petr.urban@lesycr.cz

Petr Urban absolvoval v roce 1989 Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V oboru zastával například pozice vedoucího lesního střediska nebo manažera zakázek. V Lesích České republiky začínal v roce 2013 jako ekonom lesních závodů, poté pracoval jako specialista obchodu a vedoucí Odboru obchodu.