Finanční podpora z Evropské unie

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů jak finanční, tak technické pomoci. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociální nerovnosti.

Na těchto stránkách jsou základní (povinné) informace o stavu čerpání podpory z EU, kde jsou Lesy České republiky, s.p. oprávnění žadatelé o finanční podporu. Vlastní předmět finanční podpory se především týká lesního a vodního hospodářství nebo ostatních funkcí lesa.

Žádost o spolupráci – vyjádření zájmu (Letter of Intent) využít  výsledků projektu s podporou EU (s/bez finanční účasti LČR)

Jedná se o projekty financované z programů EU- např. Interreg, Horizon aj., kdy je LČR v roli partnera, a to s finanční účastí nebo bez finanční účasti. 

O spolupráci, popř. finanční spoluúčast LČR lze zažádat prostřednictvím žádostí zde:

Žádáme předkladatele projektů o zasílání žádostí s dostatečným časovým předstihem, a to nejpozději 3 týdny před termínem pro podání  žádosti o dotaci dle daného programu. Předložené žádosti budou Oddělením dotací shromážděny a předány k vyjádření vedení LČR. Poté budou předkladatelé  vyrozuměni.

U projektů, kterým byla žádost LČR schválena, předkladatele prosíme, o sdělení výsledku hodnocení  projektu poskytovatelem podpory.

Přehled  takto podpořených projektů  financovaných z programů EU s/bez finanční účastí LČR k dispozici zde:  (odkaz na umístění na veřejném webu) : připravuje se

Kontaktní osobou pro přijímání žádostí za LČR je vedoucí Oddělení dotací.


Informace o finanční podpoře z Evropské unie v programovém období 2021-2027
Dokončené projekty
Projekty v realizaci

kliknutím na loga EU se zobrazí přehled podpořených projektů

 Informace o finanční podpoře z Evropské unie a Norska v programovém období 2014-2020
Dokončené projekty

Přehled čerpání finančních prostředků z EU se zobrazí po kliknutí na příslušné logo OP

 
 
             
 


Informace o finanční podpoře z Evropské unie v minulém programovém období 2007-2013

Přehled čerpání finančních prostředků z EU se zobrazí po kliknutí na příslušné logo OP