Výstrojní sklad oděvů LČR

Lesy České republiky, s.p. zajišťují lesnické pracovní oděvy a oděvní součásti pro své zaměstnance formou zprostředkování prodeje mezi zaměstnanci a dodavateli. Všichni zájemci s nabídkou oděvů a oděvních součástí (určených do lesnicko-mysliveckého prostředí) mají v rámci otevřeného konceptu vybavování možnost uzavřít s podnikem Lesy ČR zprostředkovatelskou smlouvu a nabízet své zboží zákazníkům podnikového výstrojního skladu.

V případě zájmu o bližší informace k podmínkám uzavření zprostředkovatelské smlouvy s Lesy ČR využijte následujících kontaktů:

Miroslav Kozár, Mobil: 724 525 134, E-mail: miroslav.kozar@lesycr.cz

Přiložené dokumenty slouží pouze k seznámení s jejich obsahem. Finální podobu smlouvy, doplněnou o všechny patřičné náležitosti, zasílá k podpisu druhé smluvní straně podnik Lesy ČR