Demonstrační objekty

Podnik Lesy České republiky, s. p. vymezuje ve státním lese demonstrační objekty, v kterých je odborné lesnické ale i laické veřejnosti prezentován vzorový způsob hospodaření s ohledem na dosažení určitého hospodářského cíle a současně plnění dalších funkcí lesů. Ke každému demonstračnímu objektu je vydán exkursní průvodce.

 • Poněšice – Snaha o dosažení souladu mezi lesnickým hospodařením a oborním chovem zvěře
 • Vlára– Přirozené bukové hospodářství
 • Kleť – Ukázky lesnického hospodaření v podmínkách současného 5. a 6. lesního vegetačního stupně s převážně bukovými porosty. Součástí demonstračního objektu je i přírodní rezervace Kleť, která zasahuje do demonstračního objektu plochou 66,91 ha.
 • Týniště nad Orlicí– Luštění, skladování a předosevní příprava semen lesních dřevin.
 • Koliba – Ukázky přírodě blízkého hospodaření v příměstském lese s důrazem na přirozenou obnovu a zlepšování rekreační funkce lesa. 
 • Buchlov – Podrostní hospodářství, mimoprodukční funkce lesa.
 • Čečiny – Převážně dubové hospodářství na permokarbonské pánvi západočeské pahorkatiny.
 • Český les – Hospodaření v Českém lese, podoblast Přimdský a Dyleňský les
 • Chroustníkovo Hradiště– Obnova rozsáhlých komplexů smrkových porostů po holožíru bekyně mnišky.
 • Chyninské buky – Jihozápadní část Brdské vrchoviny.
 • Jelení hřbet – Vybraná lokalita prezentuje ukázky lesnického hospodaření v podmínkách současného 6. lesního vegetačního stupně s převážně smrkovými rezonančními porosty s výbornou zmlazovací schopností.
 • Jindřichovické smrčinyZáklad demonstračního objektu tvoří genová základna č. 85 „Jindřichovické smrčiny“, která byla zřízena pro smrk v 5. lesním vegetačním stupni. V převážně smrkových porostech se využívá dobrého zmlazování smrku a do maloplošných obnovních prvků je vnášena jedle a buk. Jednotlivě se v porostech vyskytuje cenný ekotyp frýdlantské borovice.
 • Královský hvozd – Hospodaření v typických hercynských směsích v rozsahu čtyř lesních vegetačních stupňů (5 – 8). 
 • Krušné hory I. – Základem pro demonstrační objekt je část LS Horní Blatná, konkrétně porosty náhradních dřevin a v bezprostředním sousedství i porosty běžného hospodaření.
 • Křivoklátsko – Základem demonstračního objektu je vlastní „Krušná hora“ s nejbližším okolím v nadmořské výšce 450 až 609 mn.m. (vrchol Krušné hory) a jedno stanoviště mezi Nižborem a Novým Jáchymovem.
 • Manětínská Vrchovina – Borové hospodářství na chudých půdách. 
 • Cvilín – Snaha o přírodě blízké hospodaření v situaci permanentní kůrovcové a václavkové kalamity, mimořádné výsledky v přirozené obnově na živných stanovištích, Výjimečnost heraltického ekotypu borovice lesní.
 • Rabštejn-povodí Střely – Přírodní rezervace Střela a okolí.
 • Slavkovský les – Slavkovský nebo také Císařský les je součástí přírodní lesní oblasti Karlovarská vrchovina. Vybrané ukázky zahrnují jihovýchodní část PLO v okolí města Teplá (Tepelská vrchovina), pokračují přes Mariánské Lázně až k turisticky známé lokalitě Kladská (Slavkovská vrchovina).
 • Šternberk – Ukázky podrostního způsobu hospodaření s využitím clonné seče v převážně smrkových porostech s příměsí BK na živných stanovištích středních poloh.
 • Valtice -Demonstrační objekt Valtice pojednává o problematice pěstování DUBU CERU (QUERCUS CERRIS) na lesním hospodářském celku Židlochovice (616 000) polesí Valtice.
 • Velhartice -Základem pro demonstrační objekt (dále jen DO) jsou souvislé lesní porosty na vrchu Borek (859,1 mn.m), jižně od obce Velhartice. Na ploše DO jsou pozůstatky po dávné těžbě zlata a stříbra. Pro DO je typické poměrně časté zastoupení JD. Prakticky celý DO je v 5 lesním vegetačním stupni s velmi pestrou skladbou SLT, v nadmořské výšce od 570 do 850 mn.m. Součástí DO je i část PR „Borek“.
 • Výsypka Antonín – Výsypka byla založena jako zkušební objekt závodu Rekultivací a Výzkumného ústavu meliorací. Po technické rekultivaci byla rozdělena na nepravidelné plošky osázené různými dřevinami za účelem zjistit optimální druhové složení dřevin při lesnických rekultivacích výsypek.