Vzorník dřeva

Charakteristika dřeva jednotlivých dřevin

Strom, když přijde jeho čas, co udělá? Uschne třeba, nebo ho srazí vichřice. A jak leží na zemi, v tu chvíli se na něj vrhnou všichni ti členové přírody, kteří mají za úkol to velké a pevné tělo rozložit a bezezbytku vrátit zemi. Jenom člověk může zastavit ten přírodní proces a z jeho koloběhu vyzdvihnout dřevo. Usušit ho, opracovat a používat. Zachovat na dlouhou řadu let. A je to zase jen člověk, kdo se z něho může radovat… 

Proč ukazujeme dřevo ve dvou, někdy i třech řezech – pohledech? Protože každý z nich je jiný. Trochu jinak vypadá pohled na řez středem kmene a jinak na řez mimo střed a docela jiný je pohled na řez příčný. To je ten na pařezech.

Čitelnost dřeva je někdy velmi obtížná a ten příčný řez nám pomůže určit, odkud byla část – prkno, fošna – vyříznuta.

Každý kus dřeva, který se vám dostane do ruky, štěpina, kterou přiložíte do krbu, deska, (slabší deska, které se říká prkno, silnější, té se říká fošna) nebo lať, lišta či hranolek – každý ten kus byl vyříznut odněkud z kmene.

Tomu, jak ta která část kmene vypadá, můžeme říkat vzhled, charakter, makroskopická stavba (co je viditelné pouhým okem), dříve tvářnost. Pro vzhled je kromě barvy důležitá i kresba, textura a ta má svůj základ v letokruzích. Jako děti jste možná na pařezu s dědou počítali léta (letokruhy), abyste věděli, jak dlouho strom žil.

Tajemství přírody

Když se na jaře začnou otevírat pupeny, produkují hormony zvané auxiny. Auxiny dávají povel dělivým pletivům, např. kambiu. Kambium, okem neviditelné, produkuje směrem ke středu kmene dřevo a směrem ke kůře lýko. A tohle kambium zařizuje, že každý rok přiroste ke kmeni stromu letokruh.

Letokruhy mají dvě vrstvy, jarní (měkčí, širší a světlejší) a  a letní (užší a tvrdší a tmavší).

Pod kůrou stromů – a my tu pro snazší porozumění píšeme o kůře i tam, kde jde o ztloustlou, neživou a mnohdy popraskanou borku – pod kůrou najdete postupně lýko, zmíněné kambium, které nevidíte, ale ono přece je. Potom živé, světlé bělové dřevo (běl) a nakonec vyzrálé, neživé dřevo, které když je barevně odlišené, je nazýváno jádro, jádrové – skelet, kostra stromu. Ono je to složitější, stromy si často klidně dělají, co chtějí, např. vytvářejí jádro nepravé, ale pro základní informaci to snad stačí.

Přehled dřevin

Více informací a zdroj: M. Patřičný, Velká kniha o dřevě, Všecky krásy Dřeva, Pracujeme se dřevem.