Spolupráce s Klubem českých turistů

 

Klub českých turistů je největší českou turistickou organizací, která sdružuje občany zabývající se aktivní turistikou od dětského do důchodového věku. Klub českých turistů byl založen již v roce 1888.

Členové KČT a ostatní veřejnost na svých vycházkách, výletech a putováních do přírody využívají značených turistických cest, které udržují a připravují značkaři. V současné době se KČT stará o kompletní síť turisticky značených cest v celé České republice.

V roce 1998 podepsaly LČR s KČT smlouvu, která upravuje vztah mezi oběma subjekty a deklaruje osvětové působení obou organizací na návštěvníky lesa ve smyslu ohleduplného vztahu k přírodě a vzájemnou spolupráci při naplňování rekreační funkce lesa.

Spolupráce byla v následujících letech dále ze strany LČR rozvíjena finanční podporou značení na turistických rozcestnících a vývěsních laminátových mapách.