Ochrana oznamovatele

Informace pro oznamovatele dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

Oznámení můžete podat prostřednictvím těchto oznamovacích kanálů:

oznamovací kanál státního podniku Lesy České republiky:

osobně a telefonicky:

  • příslušná osoba: Mgr. Jiří Kozák, tel: +420 725 071 743
  • příslušná osoba: Bc. Martin Moucha, tel: +420 606 081 130

písemně na adresu:

  • Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

(obálka musí být viditelně označena „oznámení 171“)

písemně na email:

prostřednictvím webového formuláře:

  • viz níže na této stránce

oznamovací kanál MSČR

 

CAPTCHA kód