Zahraniční vztahy

Lesy ČR, s. p. jsou členy asociace státních lesů v Evropě EUSTAFOR (European State Forest Organizations). Zakládajícími organizacemi Metsähallitus (Finsko), Office National des Forets (Francie), Latvijas Vasts Mezi (Lotyšsko) a Österreichische Bundesforste AG (Rakousko).

Další údaje o asociaci:
  • Sídlo EUSTAFOR Brusel, Belgie,
  • v čele stojí prezident s funkčním obdobím na 2 roky,
  • chod organizace řídí výkonný ředitel,
  • v současnosti je v EUSTAFOR 28 členů z 20 evropských zemí,
  • obhospodařovaná plocha 46 mil. ha (28% z evropské porostní půdy),
  • dotčeno ochranou přírody 13 mil. ha,
  • roční těžba 123 mil. m3 dříví,
  • počet zaměstnanců 100 000.

Aktuální informace o činnosti státních lesů v Evropě jsou uvedeny zde.

Mapka členů EUSTAFOR