Přístupnost webu

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu správce webu

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky www.lesycr.cz (dále jen webové stránky). Provozovatelem a majitelem webových stránek je společnost Lesy České republiky, s.p. (dále jen provozovatel). Provozovatel tímto prohlašuje, že bude vždy respektovat a chránit soukromí uživatelů. Provozovatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovány, vyplývá z obsahu příslušné stránky, která umožňuje vložení těchto údajů. Takto získané osobní údaje se využívají výhradně k účelům, k nimž je uživatel provozovateli poskytl. Poskytnuté osobní údaje mohou být pro výše uvedené účely zpracovávány případně i třetími stranami, které se podílejí na zajištění příslušné služby. Tyto třetí strany jsou smluvně zavázány k dodržování stejných podmínek ochrany osobních údajů, jaké uplatňuje provozovatel. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Uživatel má právo požádat poskytovatele, aby jeho osobní údaje vyloučil ze zpracovávání. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů, požadujete vyloučení osobních údajů ze zpracování nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím zde

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.2.2012