Elektronické aukce dříví

Vážení účastníci elektronických aukcí,

Již od roku 2007 využívají Lesy ČR, s.p. pro prodej dříví veřejné prodejní elektronické aukce, kterých se mohou účastnit všichni řádně registrovaní zájemci. Touto snadno přístupnou, pro mnohé zájemce vyhledávanou a osvědčenou formou prodeje jsou v různých typech aukcí nabízeny sortimenty vyrobeného dříví, těžebních zbytků a dříví nastojato.

Mezi hlavní výhody tohoto typu prodeje se řadí:

  • Transparentnost – průhledný průběh soutěže
  • Otevřenost – dostupnost pro všechny zájemce o dříví na trhu
  • Cena v místě a čase obvyklá – cena je tvořena pouze nabídkami zájemců
  • Úspora času na uzavření obchodu – významná úspora času a tím úspora nákladů
  • Sofistikované aukční prostředí – elektronické aukční prostředí zajišťující nejen průběh soutěže

Elektronické aukce dříví Vars

Typ aukce: Dříví nastojato, Těžební zbytky, Hotové sortimenty (vyrobené dříví)

Registrace:

Registraci nového Zájemce v portále Vars provádí tzv. Oprávněná osoba (zpravidla statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel). Po vyplnění registračních údajů a odsouhlasení znění Registrační smlouvy budete registrováni a po následné kontrole všech Vámi uvedených údajů příslušným pracovníkem LČR, s.p., Vám bude zaslán aktivační email pro přístup do portálu Vars (platnost aktivačního emailu je 72 hodin). Po přihlášení může Oprávněná osoba přímo v aplikaci přidávat další osoby Zájemce s právem „Oprávněná osoba“ nebo „Pověřená osoba – obchodník“.

Kontakt:

Přístup do Elektronických aukcích Vars a bližší informace o jsou k dispozici na adrese https://lesycr.vars.cz