Elektronické aukce dříví

Upozornění na změnu elektronického trhu dříví nastojato Lesů České republiky, s. p.

Vážení obchodní partneři,

Lesy České republiky, s.p. (LČR) ve spolupráci s Českomoravskou komoditní burzou Kladno (ČMKB) připravily nový obchodní model prodeje dříví nastojato formou elektronických aukcí na Dřevařské burze. Burzovní platforma umožňuje zájemcům efektivně nakoupit dříví společně s právem na jeho těžbu, zjednodušuje obchodní kontraktaci a zvyšuje hospodárnost celého procesu. Odběratelé v roce 2021 neplatí na Dřevařské burze žádné transakční poplatky. Od čtvrtka 1. dubna 2021 budou LČR vkládat nabídky na prodej dříví nastojato do obchodního systému Dřevařské burzy ČMKB. V případě, že ještě nejste registrováni na tomto elektronickém trhu, dovoluji si Vás touto cestou vyzvat k registraci a věřím, že tento model povede k rozšíření a zkvalitnění naší obchodní spolupráce.

Registrovaným účastníkům Dřevařské burzy poskytnou podrobné informace jejich smluvní makléřské společnosti – Dohodci.

Bližší informace k registraci na Dřevařské burze jsou uvedeny zde 

Kontakt ČMKB

  • Petra Mošovská, tel.: (+420) 312 818 043, e-mail: info@cmkbk.cz

Kontakt LČR, s.p.

Ing. Petr Urban 

Obchodní ředitel LČR


Vážení účastníci elektronických aukcí,

již od roku 2007 využívají Lesy ČR, s.p. pro prodej dříví veřejné prodejní elektronické aukce, kterých se mohou účastnit všichni řádně registrovaní zájemci. Touto snadno přístupnou, pro mnohé zájemce vyhledávanou a osvědčenou formou prodeje jsou v různých typech aukcí nabízeny těžební zbytky k energetickým účelům a dříví nastojato.

Sortimenty vyrobeného dříví jsou od 1. 7. 2020 nabízeny na elektronickém trhu Dřevařské burzy v odkazu zde.

Mezi hlavní výhody tohoto typu prodeje se řadí:

  • Transparentnost – průhledný průběh soutěže
  • Otevřenost – dostupnost pro všechny zájemce o dříví na trhu
  • Cena v místě a čase obvyklá – cena je tvořena pouze nabídkami zájemců
  • Úspora času na uzavření obchodu – významná úspora času a tím úspora nákladů
  • Sofistikované aukční prostředí – elektronické aukční prostředí zajišťující nejen průběh soutěže, ale i rozesílání upozornění na nové aukce, správu smluvních dokumentů, možnost nastavení „automatu“ pro podávání nabídek (uživatel může nastavit svojí limitní nabídku před začátkem aukce), aj.

Poskytovatelem služby, jemuž byla veřejná zakázka zadána v otevřeném zadávacím řízení podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je Vars BRNO, a. s.

Pro možnost podávání nabídek v aukcích se musí osoby označené jako „Jednatel“ (Oprávněné osoby) seznámit se zněním Registrační smlouvy a elektronicky její znění odsouhlasit. Noví Zájemci o účast v elektronických aukcích udělují souhlas se zněním Registrační smlouvy v rámci registrace.

Registraci nového Zájemce v Aplikaci VARS provádí tzv. Oprávněná osoba (zpravidla statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel). Po vyplnění registračních údajů a odsouhlasení znění Registrační smlouvy budete zaregistrováni a po následné kontrole všech Vámi uvedených údajů příslušným pracovníkem LČR, s. p., Vám bude zaslán aktivační email pro přístup do Aplikace VARS (platnost aktivačního emailu bude 72 hodin). Po přihlášení může Oprávněná osoba přímo v aplikaci přidávat další osoby Zájemce s právem „Oprávněná osoba“ nebo „Pověřená osoba – obchodník“.

V případě dotazů kontaktujte hotline organizátora VARS: +420 730 571 348
  +420 515 514 111
nebo Lesy ČR, s. p. +420 725 257 906
Důležité odkazy
Dokumenty platné pro aukce zveřejněné od 6.6.2018 včetně

Vzor Kupní smlouvy a příslušné Obchodní podmínky jsou vždy jako samostatný dokument přílohou zadání každé aukce.
Vyjádření souhlasu s novým změním Registrační smlouvy není vyžadováno odesílat tištěnou formu na adresu vyhlašovatele aukcí.

Registrační smlouva
Vzory Kupních smluv
Obchodní podmínky ke Kupním smlouvám
Návody Aplikace VARS