Elektronické aukce dříví

Vážení účastníci elektronických aukcí,

Již od roku 2007 využívají Lesy ČR, s.p. pro prodej dříví veřejné prodejní elektronické aukce, kterých se mohou účastnit všichni řádně registrovaní zájemci. Touto snadno přístupnou, pro mnohé zájemce vyhledávanou a osvědčenou formou prodeje jsou v různých typech aukcí nabízeny sortimenty vyrobeného dříví, těžebních zbytků a dříví nastojato.

Mezi hlavní výhody tohoto typu prodeje se řadí:

  • Transparentnost – průhledný průběh soutěže
  • Otevřenost – dostupnost pro všechny zájemce o dříví na trhu
  • Cena v místě a čase obvyklá – cena je tvořena pouze nabídkami zájemců
  • Úspora času na uzavření obchodu – významná úspora času a tím úspora nákladů
  • Sofistikované aukční prostředí – elektronické aukční prostředí zajišťující nejen průběh soutěže
Elektronické trhy využívané Lesy ČR, s.p.:
Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK)

Typ aukce: Hotové sortimenty (vyrobené dříví)

Registrace:

Registrace je velice jednoduchá. Zájemce si vybere dohodce z aktuálního seznamu na webu burzy a ten mu po podpisu zprostředkovatelské smlouvy a několika dalších dokumentů zajistí registraci. Po registraci se zájemce stává účastníkem obchodování s individuálním přístupem do obchodního systému, přičemž mu dohodce poskytuje podporu a zajišťuje administrativu spojenou s uzavřením obchodu.

Kontakt:

Bližší informace o Dřevařské burze jsou k dispozici na www.cmkbk.cz v sekci Dřevařská burza.

Elektronické aukce dříví Vars

Typ aukce: Dříví nastojato, Těžební zbytky

Registrace:

Registraci nového Zájemce v portále Vars provádí tzv. Oprávněná osoba (zpravidla statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel). Po vyplnění registračních údajů a odsouhlasení znění Registrační smlouvy budete registrováni a po následné kontrole všech Vámi uvedených údajů příslušným pracovníkem LČR, s.p., Vám bude zaslán aktivační email pro přístup do portálu Vars (platnost aktivačního emailu je 72 hodin). Po přihlášení může Oprávněná osoba přímo v aplikaci přidávat další osoby Zájemce s právem „Oprávněná osoba“ nebo „Pověřená osoba – obchodník“.

Kontakt:

Bližší informace o Elektronických aukcích Vars jsou k dispozici na https://lesycr.vars.cz v sekci Užitečné informace.