Elektronické aukce dříví

 

Vážení účastníci elektronických aukcí,

již od roku 2007 využívají Lesy ČR, s.p. pro prodej dříví veřejné prodejní elektronické aukce, kterých se mohou účastnit všichni řádně registrovaní zájemci. Touto snadno přístupnou, pro mnohé zájemce vyhledávanou a osvědčenou formou prodeje jsou v různých typech aukcí nabízeny sortimenty vyrobeného dříví, těžební zbytky k energetickým účelům a dříví nastojato.

Mezi hlavní výhody tohoto typu prodeje se řadí:

  • Transparentnost – průhledný průběh soutěže
  • Otevřenost – dostupnost pro všechny zájemce o dříví na trhu
  • Cena v místě a čase obvyklá – cena je tvořena pouze nabídkami zájemců
  • Úspora času na uzavření obchodu – významná úspora času a tím úspora nákladů
  • Sofistikované aukční prostředí – elektronické aukční prostředí zajišťující nejen průběh soutěže, ale i rozesílání upozornění na nové aukce, správu smluvních dokumentů, možnost nastavení „automatu“ pro podávání nabídek (uživatel může nastavit svojí limitní nabídku před začátkem aukce), aj.

Poskytovatelem služby, jemuž byla veřejná zakázka zadána v otevřeném zadávacím řízení podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je Sdružení Elza Soft s.r.o. a VARS BRNO a.s.

Pro možnost podávání nabídek v aukcích se musí osoby označené jako „Jednatel“ (Oprávněné osoby) seznámit se zněním Registrační smlouvy a elektronicky její znění odsouhlasit. Noví Zájemci o účast v elektronických aukcích udělují souhlas se zněním Registrační smlouvy v rámci registrace.

Registraci nového Zájemce v Aplikaci ELZA provádí tzv. Oprávněná osoba (zpravidla statutární orgán, prokurista, fyzická osoba podnikatel). Po vyplnění registračních údajů a odsouhlasení znění Registrační smlouvy budete zaregistrováni a po následné kontrole všech Vámi uvedených údajů příslušným pracovníkem LČR, s. p., Vám bude zaslán aktivační email pro přístup do Aplikace ELZA (platnost aktivačního emailu bude 72 hodin). Po přihlášení může Oprávněná osoba přímo v aplikaci přidávat další osoby Zájemce s právem „Oprávněná osoba“ nebo „Pověřená osoba – obchodník“.

V případě dotazů kontaktujte hotline organizátora ELZA:  +420 730 571 348
   +420 515 514 111
nebo Lesy ČR, s. p.  +420 725 316 913
   +420 725 864 690
Důležité odkazy:
Dokumenty platné pro aukce zveřejněné od 26.11.2014:

Vzor Kupní smlouvy a příslušné Obchodní podmínky jsou vždy jako samostatný dokument přílohou zadání každé aukce.

Vyjádření souhlasu s novým změním Registrační smlouvy lze pouze elektronicky po přihlášení do aplikace ELZA, není vyžadováno odesílat tištěnou formu na adresu vyhlašovatele aukcí.

(přehled změn proti původnímu znění Registrační smlouvy zde )

Vzory Kupních smluv:
Obchodní podmínky ke Kupním smlouvám:

Návody Aplikace ELZA