Elektronické aukce dříví

Dřevařská burza

Lesy České republiky, s.p. (LČR) realizují prodej hotových sortimentů dříví a prodej dříví nastojato a těžebních zbytků na elektronickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB). Od 1. 7. 2020 lze v sekci Dřevařská burza elektronicky prodávat a kupovat hotové sortimenty dříví. Od 1. 4. 2021 zde byl otevřen trh pro elektronické aukce dříví nastojato a od 1. 7. 2021 s těžebními zbytky. Dřevařská burza k tomu nabízí bezpečné prostředí, obchodní systém a efektivní makléřskou podporu. Poplatky za uzavřené obchody hradí podle burzovních pravidel ČMKB prodávající.

Obchodované komodity

Na Dřevařské burze se obchoduje s vyrobenými nebo nevyrobenými hotovými sortimenty jehličnatého a listnatého dříví tříděného do I. až VI. jakostní třídy s dodací podmínkou EXW nebo FCA podle INCOTERMS 2020 a s dřívím nastojato. To představuje v době kontraktace nevytěžené dříví, obchodované buď bez příjmu (dříví je předem změřeno, odpadá nutnost přejímky), nebo s příjmem (evidence dříví se provádí během těžby s přejímkou dodavatele), a to včetně práva na jeho těžbu. Předmětem obchodování jsou také těžební zbytky, tedy dřevní hmota tvořená zbylými částmi vytěžených stromů po těžbě a jejich odvětvování.

Obchoduje se v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice a podle zvyklostí standardně užívaných v dřevařském sektoru.

Výhody Dřevařské burzy pro odběratele dříví

  1. Otevřenost a serióznost. Na burzu má přístup neomezený počet obchodujících, kteří jsou zároveň povinni dodržovat pravidla obchodování.
  2. Burzovní prostředí je rovné a nediskriminační, obchodující mají informaci o nabízených sortimentech ve stejný čas, po kterém následuje průhledný průběh soutěže s dodržením principu anonymity; obchodování podléhá státnímu dohledu.
  3. Elektronický systém Dřevařské burzy umožňuje rychle a jednoduše nakoupit široký sortiment dříví. Účastníkům obchodování je týden před obchodováním k dispozici podrobný přehled obchodovaných sortimentů (burzovní listing), což dává každému zájemci možnost fyzické prohlídky a přípravy na obchod.
  4. Rychlá a jednoduchá je také fáze uzavírání smluv (závěrkových listů), které burza vystavuje automaticky po uzavření obchodu a makléři je ihned poskytují oběma smluvním stranám.
  5. Tržní cena se vytváří objektivně v elektronickém systému burzy střetem nabídky s poptávkou.
  6. Dřevařská burza zvyšuje jistotu dodržení kontraktu. Obchod je platný okamžikem skončení aukce a jeho podmínky jsou smluvní strany povinné dodržet.
  7. Dostatečné množství dříví je na Dřevařské burze zajištěno nabídkou státního podniku Lesy České republiky, který je členem burzy a jehož produkce tvoří významnou část obchodovaných sortimentů.
  8. Profesionální prostředí. Dřevařská burza zaručuje anonymitu obchodování ve všech jeho fázích, standardem je rovněž mlčenlivost burzy a makléřských firem (dohodců). Burza řeší a postihuje případy neplnění podmínek burzovních obchodů.
  9. Na Dřevařské burze se obchoduje výhradně s dřívím vytěženým v souladu s platnými právními předpisy a pravidly trvale udržitelného hospodaření v lesích. Nabízené dříví je certifikováno podle systému PEFC nebo podle FSC.
Informační servis

Kupující získává podrobnou informaci o všech nabízených sortimentech, zejména o objemech, specifikaci, smluvních podmínkách, lokaci a cenových limitech platných pro každou aukci. Tuto informaci obsahuje burzovní listing, tedy přehled detailních parametrů nabízeného dříví v aukcích příslušného obchodního dne. Informační podporu kupujícím také zajišťují makléřské společnosti (tzv. dohodci), kterým burza udělila licenci ke zprostředkování obchodů.

Registrace

Registrace je velice jednoduchá. Zájemce si vybere dohodce z aktuálního seznamu na webu burzy a ten mu po podpisu zprostředkovatelské smlouvy a několika dalších dokumentů zajistí registraci.

Po registraci se zájemce stává účastníkem obchodování s individuálním přístupem do obchodního systému, přičemž mu dohodce poskytuje podporu a zajišťuje administrativu spojenou s uzavřením obchodu.

Státní dozor

Veškerá činnost burzy podléhá státnímu dozoru v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Burzovní pravidla a standardizované postupy zajišťují rovný přístup ke všem účastníkům obchodování. Komoditní burza tím splňuje nejvyšší možnou měrou požadavky transparentnosti obchodování a ochrany hospodářské soutěže. 

Kurzovní list

Ceny všech burzovních obchodů jsou burzou zaznamenávány a v podobě kurzů anonymně zveřejňovány v kurzovním listu. Kurzy jsou váženým průměrem cen jednotlivých produktů v CZK/m3 a slouží jako veřejné cenové vodítko při uzavírání obchodů s dřívím v České republice

Nákup

Nákup v elektronickém obchodním systému probíhá podle rozpisu aukcí zařazených na konkrétní obchodní den (obchoduje se pondělí až pátek). Kupující v nabídkových aukcích reaguje podle svého uvážení cenovými návrhy na aktuální průběh aukce. Může využít funkce „automatický návrh“, který bude reagovat na vývoj aukce podle předem zadaných pokynů v nepřítomnosti kupujícího. V aukci vyhrává kupující s nejlepší cenou a ihned se to dozví. Burza zaznamená uzavření obchodu a vystaví smlouvu (závěrkový list), který dohodce odešle kupujícímu.

Kontakty na dohodce
FIN-servis, a.s.           MM TRADER CZ, a.s. PROSPEKSA, a.s.
Dr.Vrbenského 2040, 272 01 Kladno         Arbesova 492, 272 01 Kladno Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
šéfmakléř Ing. Petr Havelka           šéfmakléř Miroslav Sochor šéfmakléř Ing. Miloslav Ryšavý
tel.: 312 292 870;            mobil: 602 127 335 mobil: 721 834 818
www.fsk.cz           www.mmtrader.cz www.prospeksa.cz
e-mail: phavelka@fsk.cz          e-mail: sochor@mmtrader.cz e-mail: rysavy@prospeksa.cz
e-mail: vkavalek@fsk.cz            e-mail: pacovska@mmtrader.cz  e-mail: rudolf@prospeksa.cz 
Kontakt ČMKB
Mgr. Petra Mošovská, tel.: (+420 312 818 043), e-mail: info@cmkbk.cz Bližší informace o Dřevařské burze jsou k dispozici na www.cmkbk.cz v sekci Dřevařská burza, dokument Manuál obchodování.

Kontakt LČR

Ing. Aleš Kodytek, tel.: (+420 724 077 794), e-mail: ales.kodytek@lesycr.cz