Dřevařská burza – Hotové sortimenty

Na trhu Hotových sortimentů Dřevařské burzy se obchoduje formou elektronických nabídkových aukcí s rostoucí nebo klesající cenou.

Předmětem prodeje jsou vyrobené nebo nevyrobené hotové sortimenty jehličnatého a listnatého dříví I. až VI. jakostní třídy tříděné podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice, doplněné dodací podmínkou EXW nebo FCA podle INCOTERMS 2020. Obchoduje se podle zvyklostí standardně užívaných v dřevařském sektoru (prohlídka dříví, fyzická nebo elektronická přejímka atd.).

Kupující má týden před aukcí k dispozici podrobný přehled obchodovaných produktů (burzovní listing) s informací o objemech, specifikaci, smluvních podmínkách, lokaci a cenových limitech platných pro každou aukci. To poskytuje dostatečnou lhůtu pro přípravu na obchod, včetně možnosti fyzické prohlídky.

Neregistrovaní zájemci mohou získat základní informace o obchodovaných komoditách a sortimentech (veřejný listing) na webu Českomoravské komoditní burzy Kladno v části Vstup na trh (cebois.cmkbk.cz).