Aktuality vodních toků

Koryto potoka Jasenice ve Vsetíně opravily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Celkovou opravu vodního toku Jasenice v zastavěné části Vsetína ve Zlínském kraji dokončily Lesy České republiky loni v prosinci. Projekt za 6,1 milionů korun bez DPH spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Jasenice odvodňuje průmyslovou oblast severovýchodně od Vsetína a přilehlou část Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Šířka dna koryta toku dosahuje v opravované části šesti až osmi metrů a hloubka až dvou…

16.01.2018 Celý článek

Lesy ČR upravily koryto potoka v Orlickém Podhůří

Aktuality vodních toků

Koryto levostranného přítoku Klopotského potoka u rekreační osady Klopoty v Orlickém Podhůří v Pardubickém kraji loni opravily Lesy ČR. Koryto pojme více vody, úprava jeho spádu zastavila erozi. Břehy opevnily kameny, stabilizovalo se dno. Náklady přesáhly tři a půl milionu korun bez DPH. Podle vodohospodářů z podniku Lesy České republiky závisí dostatek vody v korytě na aktuálních srážkách a…

11.01.2018 Celý článek

Lesy ČR rekonstruovaly v Orlických horách koryto Osečnického potoka

Aktuality vodních toků

V dolním úseku obce Osečnice v Orlických horách letos pokračovala rekonstrukce Osečnického potoka. Opevnily se břehy, dno je nyní stabilní a koryto pojme více vody. Na jaře bude na březích vysazeno několik desítek stromů a keřů.  Podnik Lesy ČR investoval do letošní stavby 1 052 000 korun bez DPH. Horní úsek koryta (od hostince až po obecní rybníček)…

20.12.2017 Celý článek

Lesy ČR opravily vodní nádrž v Osvětimanech ve Zlínském kraji

Aktuality vodních toků

Vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku obnovil za deset milionů korun podnik Lesy České republiky. Práce začaly loni v říjnu, letos v červenci skončily. Nádrž postavená na Klimentském potoce v letech 1980 až 1985 na 6,6 hektarech sloužila původně k závlaze, rybolovu a rekreaci. Pojala 312 400 m3 akumulované vody. Třicet let se neprováděna větší údržba. Poškozené byly betony sdruženého objektu,…

10.11.2017 Celý článek

Lesy ČR opravily vodní nádrž Sovín na Uherskohradišťsku

Aktuality vodních toků

Vodní nádrž Sovín ve Zlínském kraji po desetiměsíční opravě opět zadržuje vodu – pro případ požáru, povodně i sucha. Lesy ČR investovaly více než jeden a půl milionu korun. Průtočnou vodní nádrž na 11,8 hektarech s průměrnou až pětimetrovou hloubkou vybudoval stát koncem 60. let minulého století na Dlouhá řece pod lázněmi Leopoldov. Do roku 1995…

20.10.2017 Celý článek

Koryto přítoku Jindřichovického potoka pojme až stoletou vodu

Aktuality vodních toků

Koryto levostranného přítoku Jindřichovického potoka v Jindřichovicích pod Smrkem v Libereckém kraji upravily za 2,6 milionů korun bez DPH Lesy ČR. Práce skončily letos v červnu. Podnik spravuje 39 tisíc kilometrů drobných vodních toků v zemi. Původní zdi, které opevňovaly břeh, byly místy zcela vymleté či rozpadlé, staticky narušené. Břehy koryta tedy nově opevnila kamenná rovnanina s hmotností kamenů 300 až…

08.08.2017 Celý článek

Vodní nádrž na Znojemsku opravily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Lesy ČR činí další opatření proti suchu. Tentokrát opravily za 1,4 miliony korun retenční nádrž v Břežanech na Znojemsku a zbudovaly tůň pro obojživelníky. Podnik získal 713 tisíc korun coby dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Práce trvaly sedm měsíců, skončily letos v dubnu. „Nádrž zanášely naplaveniny a zarůstala rákosem. Ve špatném technickém stavu bylo výpustné zařízení.…

18.07.2017 Celý článek

Lesy ČR budují protipovodňovou ochranu Ondřejovic u Zlatých Hor

Aktuality vodních toků

Koryto Ondřejovického potoka u Zlatých hor v Olomouckém kraji opravuje od května státní podnik Lesy ČR. Rekonstruuje 1,8 kilometrů za téměř 14 milionů korun bez DPH. Podle předpokladů by měly práce skončit ve druhé polovině příštího roku. Opravy a rekonstrukce potočního koryta poškozeného v květnu 2014 přívalovou povodní začaly ve spodní části obce Ondřejovice. Postupně se bude…

19.05.2017 Celý článek

Lesy ČR budují další protipovodňové opatření na Čeložnickém potoce

Aktuality vodních toků

Nad obcí Moravany na Kyjovsku v Jihomoravském kraji začaly Lesy ČR u Čeložnického potoka koncem března budovat další protipovodňové opatření. Podnik investuje čtyři miliony korun. S dokončením se počítá v říjnu. „Nová retenční nádrž se zemní hrází zadrží vodu v krajině a bezpečně převede povodňové průtoky. Obec pod nádrží tak bude více chráněna. Počítáme také…

12.04.2017 Celý článek

Protipovodňovou hráz v Kostelanech nad Moravou opravily Lesy ČR

Aktuality vodních toků

Protipovodňovou hráz na pravém břehu Zlechovského potoka v Kostelanech nad Moravou ve Zlínském kraji loni zrekonstruovaly Lesy ČR za 1,8 milionů korun bez DPH. Obec je tak opět chráněna před záplavami. Hráz poškozenou bobry rekonstruovaly Lesy ČR od loňského července do prosince. Na opravovaném úseku se vykácely dřeviny, z hráze i okolních pozemků byla odstraněna…

30.03.2017 Celý článek