Aktuality

Lesy ČR přistoupily k opatřením, která slouží k ochraně osob uvnitř i vně podniku

Aktuality

Lesy ČR jako odpovědný zaměstnavatel a zároveň podnik, který respektuje aktuální usnesení vlády, si dovolují v této době požádat své obchodní partnery a také širokou veřejnost o vstřícnost a ohleduplnost při vzájemných jednáních. Lesy ČR přistoupily k opatřením, která slouží k ochraně osob uvnitř i vně podniku a směřují k zamezení šíření epidemie koronaviru COVID-19. Dovolujeme si vyzvat obchodní…

16.03.2020 Celý článek

Dobrovolníci sázeli na Českolipsku, studenti sbírali borové šišky

Aktuality

První jarní lesnickou akcí byl sběr borových šišek ve středu 4. března, při kterém studenti SOŠ a SOU Česká Lípa z oboru zaměřeného na ekologii a životní prostředí nasbírali přes sto kilogramů borových šišek. Ty putovaly do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí, kde se vyluští a borová semena uchovají, dokud z nich v lesních školkách nevypěstují nové sazenice.…

09.03.2020 Celý článek

Zákaz vstupu do lesů na východní, jižní a západní straně Kleti v podhůří Šumavy

Aktuality

Kvůli nebezpečným polomům, následkům nedávné vichřice, zakázalo Město Český Krumlov od 19. února do 18. května na východní, jižní a západní straně Kleti v Blanském lese vstup do lesa. „Některé stromy jsou nalomené nebo zlomené, vyvrácené kmeny mají uvolněný kořenový systém a jsou velmi nestabilní. Kalamitní dříví zpracováváme a  v porostech i na lesních cestách se pohybuje lesnická…

19.02.2020 Celý článek

Vybudování vodní nádrže Lechovice a revitalizace Borušovského potoka

AktualityAktuality vodních toků

Vodní nádrž Lechovice na Znojemsku je význačná svou atraktivitou, ale i funkčností. Mezi lesními porosty zajišťuje nádrž i rozlehlé tůně zadržování vody v krajině a zároveň poskytuje domov pro velký počet ptáků, obojživelníků i pro vodní rostliny. Úspěšně revitalizací prošel i Borušovský potok v Pardubickém kraji. Koryto potoka bylo navráceno do přirozené podoby s možností…

15.01.2020 Celý článek

Virtuální realita a Lesy nové generace v Dobříši

Aktuality

Na konci minulého roku navštívila naše kolegyně sdružení “Stéblo“ v Boroticích u Dobříše. Cílem této organizace je pracovat na uplatnění dětí i dospělých s různými typy postižení v praktickém životě a celkové zlepšení kvality jejich života. „V útulné vile vládla velmi příjemná atmosféra. Strávili jsme hezké odpoledne, nahlédla jsem také do terapeutických dílen, kde vznikají pod rukama svěřenců…

06.01.2020 Celý článek

Červený kříž obnovily na Křivoklátsku Lesy ČR

Aktuality

Místo nazývané Červený kříž je orientačním bodem zachyceným v mapách už koncem 19. století. Nachází se v křivoklátských lesích nedaleko Berounky v katastru obce Nový Jáchymov ve Středočeském kraji na hranici okresů Beroun a Rakovník – https://mapy.cz/zakladni?x=13.9377619&y=49.9916469&z=16&source=base&id=1996635. Dřevěný kříž je třeba čas od času obnovit, tak jak to letos v prosinci udělaly Lesy České republiky…

16.12.2019 Celý článek

Vánoční stromky dětem

Aktuality

Spustili jsme další ročník akce  Vánoční stromky dětem. Je určena pro dětské domovy, dětská centra, Klokánky, dětská oddělení nemocnic, azylové domy pro rodiče s dětmi a dětské léčebny a ozdravovny. Informace a objednací systém: http://www.vanocnistromkydetem.cz/  

22.11.2019 Celý článek