Znáte dobře váš les?

1. Co je desukční schopnost dřevin?

2. Co je duběnka?

3. Co je herbicid?

4. Co je prořezávka?

5. Co je přirozená obnova?

6. Jaká je celková zásoba dřeva v lesích ČR?

7. K čemu slouží oplocenka?

8. Kolik jehlic má ve svazečku borovice lesní?

9. Kolik plochy našeho státu je pokryto lesy?

10. Která část dubu se používá k lékařským účelům?

11. Která z jehličnatých a listnatých dřevin má nejmenší semínko?

12. Lesnictví je legislativně zakotveno v zákonu

13. Mezi rychle rostoucí dřeviny patří

14. Monokultura je

15. Národním stromem České republiky je

16. Nejčastější dřevinou našich lesů je

17. Nejstínomilnější dřevinou v ČR je

18. Plechové nebo plastové zařízení sloužící ke kontrole výskytu odchytu hmyzích škůdců se odborně nazývá?

19. Smrk ztepilý má kořenový systém

20. Šišky jaké dřeviny se po dozrání rozpadají?