Co víte o dřevě?

1. Dřevo buku řadíme dle hmotnosti dřev do skupiny dřevin:

2. Dřevo jaké listnaté dřeviny se používá k řezbářství?

3. Dřevo jaké naší listnaté dřeviny se používá k vodním stavbám?

4. Dřevo jakých jehličnatých dřevin nemá pryskyřičné kanálky?

5. Dřevo modřínu řadíme dle tvrdosti do skupiny dřevin:

6. K zamodrání je náchylné dřevo:

7. Která z dvojic dřev nemá vylišeno jádro a běl?

8. Která z našich dřevin nepatří do skupiny listnatých dřevin s kruhovitě pórovitou stavbou?

9. V letokruzích lze u některých dřevin rozlišit světlejší a tmavší části letokruhu, které se nazývají:

10. Za jak dlouho v našich lesích vyroste dřevní hmota na stavbu jednoho dřevěného rodinného domu?