Informační a vzdělávací střediska

 

Hlavním cílem informačních a vzdělávacích středisek (IVS) je přiblížit veřejnosti práci lesníků, včetně ochrany přírody, která je historickou a nedílnou součástí lesního hospodaření. K tomu slouží bohatý výběr speciálních programů, ze kterých si vyberou všichni, od nejmenších až po dospělé. IVS Křivoklát (2005) spadá organizačně pod Lesní správu Křivoklát. V budově IVS je stálá expozice, která je vhodná  pro návštěvníky všech věkových kategorií. Obohacením výstavy jsou interaktivní prvky, které zaujmou hlavně děti. Na budovu IVS navazuje venkovní areál s naučnými a rekreačními prvky a řada naučných a turistických stezek.

Další vzdělávací střediska:

Dům přírody Slavkovského lesa
Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 599 166

 


Školící středisko Nižbor

Pod lesem 268

267 05 Nižbor

tel.: 725 129 434 (Lenka Baráthová )

tel.: 724 523 461 (Jiří Smetana)