Lesnické parky v ČR

Motto: „Historia magistra vitae est.“  (Cicero)

Lesnický park

Myšlenka zakládání lesnických parků jakožto příkladných objektů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině dokázala v letech 2009 – 2010 sjednotit celou lesnickou veřejnost a dostala plnou podporu nejvýznamnějších lesnických institucí i osobností v ČR, včetně obou lesnických fakult. Proto byl v lednu 2010 schválen Standard lesnických parkůjako koncepční dokument Ministerstva zemědělství.

Následně byl dne 13. května 2010 slavnostně založen první lesnický park – Lesnický park Křivoklátsko.

Rok 2011 – Mezinárodní rok lesů – je rovněž rokem založení dalších dvou lesnických parků – Lesnického parku Masarykův les Křtiny  a Lesnického parku Bezděz.

V roce 2017 byl založen Modelový les Česká republika.  Modelový les Česká republika byl dne 7. 7. 2017 oficiálně přijat jako řádný člen Mezinárodní sítě modelových lesů.

27. října 2017 státní podnik Lesy České republiky vyhlásil nový Lesnický park Podkomorské lesy, který po obou stranách Brněnské přehrady kopíruje hranice stejnojmenného přírodního parku.

Lesy ČR vyhlašují nový program SOUTOK VŠEM. Lesy České republiky, s. p., otevírají dialog s veřejností – odborníky i laiky o největším zachovalém komplexu lužních lesů v zemi na soutoku řek Moravy a Dyje programem „SOUTOK VŠEM“ 

Lesnický park Křivoklátsko

Lesnický park Bezděz

Modelový les Česká republika