Aktuality lesnických parků

Lesnický park Křivoklátsko uctil stoleté výročí vzniku Československa výsadbou lip

Aktuality lesnických parků

Ve zbirožských lesích panovala 26. října odpoledne sváteční atmosféra. Zakladatelé Lesnického parku Křivoklátsko si spolu s místními a křivoklátskými lesníky připomněli sto let od vzniku Československa. Výsadba stromů patří mezi základní lesnické činnosti, a tak i tento svátek oslavili lesníci výsadbou tří lip, které mají symbolizovat svornost tří zakladatelů lesnického parku – Lesů České republiky, Jerome…

31.10.2018 Celý článek

Nový Lesnický park Podkomorské lesy vyhlásily Lesy ČR v Brně

Aktuality lesnických parků

Lesnický park Podkomorské lesy vyhlásil 27. října státní podnik Lesy České republiky. Kopíruje po obou stranách Brněnské přehrady hranice stejnojmenného přírodního parku.  Na 2 200 hektarech rostou až dvě stě let staré duby, buky a lípy. „Lesnické parky na Křivoklátu, Bezdězu či ve Křtinách jsou příkladem souladu lesnického hospodaření ohleduplného k přírodě i k lidem. V porostech u…

27.10.2017 Celý článek

Založen Modelový les Česká republika

Aktuality lesnických parků

Ve dnech 25. a 26. května 2017 se konala na Zámku Křtiny mezinárodní konference Modelový les Česká republika (1. den přednášková část – včetně odhalení pamětní desky, 2. den odborná exkurze po ŠLP MENDELU). Více informací…  Modelový les Česká republika byl dne 7. 7. 2017 oficiálně přijat jako řádný člen Mezinárodní sítě modelových lesů.

14.09.2017 Celý článek

U Brněnské přehrady chtějí lesníci vyhlásit lesnický park pro veřejnost

Aktuality lesnických parků

Lesy na pravém břehu Brněnské přehrady, na nichž hospodaří státní podnik Lesy ČR a které často vyhledávají běžci, cyklisté, turisté, rodiny s dětmi i školní třídy, chtějí lesníci zahrnout do sítě lesnických parků. Podnik s pozemky jiný záměr nemá, nemůže a nechce je prodat. Lesnické parky na Křivoklátu, Bezdězu či ve Křtinách mají v České republice svou tradici. Jsou příkladem souladu…

14.02.2017 Celý článek

Lesnický park Křivoklátsko je oknem do hospodaření v lesích bez ohledu na formu vlastnictví

Aktuality lesnických parků

„Území pro přírodu i pro lidi“, s tímto mottem v květnu 2010 založili Lesnický park Křivoklátsko tři partneři – státní podnik Lesy České republiky, Jerome Colloredo-Mannsfeld a základní pobočka České lesnické společnosti Křivoklát. V pondělí 9. května požehná parku i lesníkům kardinál Dominik Duka. Akce se koná pod záštitou prezidenta České republiky. Zachovat a podpořit přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v jednom z nejucelenějších komplexů lesa…

09.05.2016 Celý článek

Lesnický park Bezděz je příkladem trvale udržitelného hospodaření v lesích

Aktuality lesnických parků

„Území pro přírodu i pro lidi.“ Takové je motto Lesnického parku Bezděz, vzácného přírodního území na Českolipsku v Libereckém kraji. Do konce letošního roku bude označen informačními tabulemi.Vojenské lesy a statky spravují spolu s Lesy České republiky většinu lesů bezdězského parku. Ten se rozkládá na bezmála 18 tisících hektarech. Polovinu plochy tvoří hospodářské lesy. Park založily v roce 2011 oba státní…

28.07.2015 Celý článek

Lesnický park Křivoklátsko má díky Lesům ČR novou naučnou stezku Skryjský luh

Aktuality lesnických parků

Lesy ČR zítra otevírají v jedné z nejcennějších oblastí Lesnického parku Křivoklátsko zcela novou, dva kilometry dlouhou naučnou stezku nazvanou Skryjský luh. Nachází se v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace Týřov. Cílem stezky je veřejnosti přiblížit a představit nejen místní nádherné lesy, které se do dnešní doby zachovaly díky poctivé práci desítek generací lesníků během uplynulých staletí, ale také…

18.07.2011 Celý článek

Lesnický park Bezděz

Aktuality lesnických parků

Informační leták, mapa, fotografie Lesnický park Bezděz – internetové stránky Informační leták Orientační mapa Fotografie  Bezdězy  Hradčanské rybníky – Držník  Informační centrum Hradčany  Jeřáb popelavý  Ledňáček říční  Tesařík alpský Fotografie ze slavnostního vyhlášení Lesnického parku Bezděz    

12.05.2011 Celý článek

Lesnický park Bezděz slavnostně založen

Aktuality lesnických parků

Lesnický park (LP) Bezděz byl v rámci probíhajícího Týdne lesů slavnostně založen 11. května 2011 u Informačního centra Vojenských lesů a statků ČR (VLS) v Hradčanech u Mimoně na Českolipsku. Slavnostní akt založení symbolizuje pamětní kámen před Informačním centrem VLS ČR a rovněž strom – jilm drsný (Ulmus glabra) vysazený na památku založení parku v blízkosti obce Velký Rečkov na Mladoboleslavsku. Hlavními iniciátory…

11.05.2011 Celý článek