Vracíme sovy lesu

Vyhlásili jsme nový program #vracimesovylesu, jehož cílem je podpora dravých ptáků – sov, puštíků a dalších. Chceme přirozeně snížit počet přemnožených hrabošů a ochránit sazenice lesních dřevin, které hlodavci likvidují stejně jako úrodu zemědělců nebo vinařů.

Co je doupný strom aneb jak vznikají dutiny?

Vracíme sovy lesu

V rámci programu #vracimesovylesu vyvěsíme dva tisíce speciálních budek vyrobených v našem závodu v Týništi nad Orlicí. V lesích také ponecháme doupné stromy coby přirozená hnízdiště těchto ptáků a na vytěžených, znovu zalesněných plochách pak tři až pětimetrová torza kmenů, na něž usedají. Co je doupný strom aneb jak vznikají dutiny? Doupnými stromy rozumíme stromy s…

17.03.2020 Celý článek

Lesy ČR vyhlašují program VRACÍME SOVY LESU

Vracíme sovy lesu

Hradec Králové, 12. března 2020 – Přirozeně snížit počet přemnožených hrabošů a ochránit sazenice lesních dřevin, které hlodavci likvidují stejně jako úrodu zemědělců nebo vinařů, chtějí Lesy České republiky. Proto v březnu vyhlásily nový program VRACÍME SOVY LESU. Ne náhodou se…

17.03.2020 Celý článek