Co dělat při nalezení sovího mláděte?

 

Jarní období, zejména měsíce květen až červenec, jsou obdobím, kdy svá hnízda opouští mláďata našich sov. Touto dobou se můžeme často setkat s mladými puštíky obecnými a kalousi ušatými, jak se schovávají u paty stromu, nebo nízko ve větvích stromů a keřů.

Puštíci obecní hnízdí v dutinách stromů, které mohou mláďata v bílém prachovém peří předčasně opustit. Potom se schovávají u kořenových náběhů, kde jsou rodiči dokrmována a střežena.

Kalousi ušatí hnízdí v otevřených hnízdech, postavených v minulosti nejčastěji krkavcovitými ptáky nebo dravci. Za nevhodného počasí mláďata mohou z hnízda vypadnout a skončí na zemi nebo nízko ve větvích.

Mládě kalouse

Méně často se můžeme setkat s mladými výry, kteří však na zemi běžně hnízdí a zcela výjimečně také s čokoládově hnědě zbarvenými sýci rousnými a kulíšky nejmenšími.

Mláďata sov v tomto věku ještě nemohou létat a jsou vystavena predátorům a psům, kteří jim mohou způsobit zranění. Pokud nejsou viditelně zraněna, ponechejte je na místě a tiše odejděte. Nachází-li se v místech častého pohybu lidí a výskytu predátorů (zahrady, parky, blízko frekventovaných lesních cest), můžete je přemístit na silnější větev nedalekého stromu.

Jakmile všechna mláďata z hnízda dospějí do vhodného věku, hnízdo opustí a rodiče je dokrmují na jiném bezpečném místě.

Na mláďata ptáků (na rozdíl od mláďat savců) se nemusíte bát sáhnout. Mláďata na sebe v noci upozorní hlasitým žadoněním a rodiče je nakrmí.

V ostatních případech kontaktujte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic (tel. 774 155 155), kde vám poradí, jak postupovat.

Mláďata z přírody neodnášejte, o jejich výchovu a přípravu pro následný život se nejlépe postarají jejich rodiče!