Zapojte se do programu Vracíme sovy lesu

Budeme rádi, když se zapojíte do našeho programu Vracíme sovy lesu. Budky si můžete dle níže uvedených rozměrů vyrobit sami, nebo objednat od nás. Ceník najdete zde. Případnou objednávku pošlete panu Vašatovi na email: tomas.vasata@lesycr.cz, tel. +420 724 523 485. Budky do svého lesa si umístěte dle níže uvedených pravidel, aby vám v nich sova co nejdříve zahnízdila:

Druh
min. vnitřní rozměr [cm]
vlet [cm]
optimální prostředí pro budku
vzdálenost sousedních
PUŠTÍK OBECNÝ
25x30x40
kruh Ø 12‑14
starší světlé listnaté a smíšené lesy, aleje, parky
1-2 km
SÝC ROUSNÝ
20x20x35
kruh Ø 8
souvislejší lesy, mladší porost v blízkosti
500 m
KALOUS UŠATÝ
POŠTOLKA OBECNÁ
25x25x25
přední stěna jen dolní lišta
soliterní stromy, drobné remízky mimo les
500 m, možno i skupinovitě

 

Další pokyny k vyvěšování a péči o budky:

 

Budky pro sovy – z leva sýcovník, puštíkovník, kalousovník (poštolník)

  • sklon střechy budky dopředu, aby nezatékalo na zadní stěnu budky
  • budky instalujeme do výšky nejméně 6 metrů, na hladké kmeny bez větví
  • orientace vletu vzhledem ke světovým stranám nerozhoduje, důležitý je volný přílet
  • do budky je vždy nutno umístit dostatečnou vrstvu slámy nebo dřevinné drti
  • budky na podzim pravidelně kontrolujeme a případně doplňujeme hnízdní materiál
  • budky čistíme zhruba jednou za 3 roky, není nutno provádět každý rok

 

 

Puštík obecný osídluje nejčastěji listnaté nebo smíšené lesy vyšších věkových stupňů při okrajích lesních celků. Méně početné jsou populace uvnitř lesa nebo ve vrcholových bučinách. Více o puštíkovi.

Sýc rousný je typickým obyvatelem lesního prostředí středních a horských poloh. Na výběr hnízdního biotopu není náročný, usadí se jak v zapojených smrčinách, tak ve smíšených nebo i listnatých porostech. Více o sýci.

Kalous ušatý a poštolka obecná – nejčastěji osídlují otevřenou krajinu s liniovými výsadbami dřevin nebo remízky a okraje lesních celků, kde přirozeně hnízdí v opuštěných hnízdech větších druhů ptáků. Kořist loví za letu. Více o kalousovi a poštolce.