Dřevařská burza Dříví nastojato

Na trhu Dřevařské burzy s Dřívím nastojato se obchoduje formou elektronických nabídkových aukcí s rostoucí nebo klesající cenou. LČR, s. p. využívá aukce s rostoucí cenou.

Dříví nastojato (na pni) představuje v době kontraktace nevytěžené dříví, obchodované včetně práva na jeho těžbu. Předmětem těžby je přesně definovaný počet stromů v prodejním bloku. Prodejní blok je v terénu přesně definován hranicí a stromy určené k těžbě jsou viditelně označeny.

Jedná se o dříví nabízené v malých objemech, v různých terénních podmínkách, druzích těžeb a dřevinách. Cílem je zohlednit princip regionality a umožnit přístup k dříví malým a středním zájemcům, což je jednou ze sociálních funkcí lesů.

Dříví nastojato se obchoduje buď bez příjmu (dříví je předem změřeno, odpadá nutnost přejímky), nebo s příjmem (evidence dříví se provádí během těžby s přejímkou dodavatele).

Neregistrovaní zájemci mohou získat základní informace o obchodovaných komoditách a sortimentech (veřejný listing) na webu Českomoravské komoditní burzy Kladno v části Vstup na trh (cebois.cmkbk.cz).