Vars – Dříví nastojato

V prostředí aukčního portálu Vars se obchoduje dříví nastojato formou elektronických aukcí vzestupných, sestupných nebo sestupných s možností navýšení ceny.

Dříví nastojato (na pni) představuje v době kontraktace nevytěžené dříví, obchodované včetně práva na jeho těžbu. Předmětem těžby je přesně definovaný počet stromů v prodejním bloku. Prodejní blok je v terénu definován hranicí a stromy určené k těžbě jsou viditelně označeny.

Jedná se o dříví nabízené v malých objemech, v různých terénních podmínkách, druzích těžeb a dřevinách. Cílem je zohlednit princip regionalisty a umožnit přístup ke dříví malým a středním zájemcům, což je jednou ze sociálních funkcí lesů.

Dříví nastojato se obchoduje buď bez příjmu (dříví je předem změřeno, odpadá nutnost přejímky), nebo s příjmem (evidence dříví se provádí během těžby s přejímkou dodavatele).