Dřevařská burza Dříví – těžební zbytky

Na trhu Dřevařské burzy s Dřívím – těžebními zbytky se obchoduje formou elektronických nabídkových aukcí s rostoucí nebo klesající cenou. LČR, s. p. využívá aukce s rostoucí cenou.

Předmětem burzovního obchodu (závěrkového listu) je dřevní hmota (dendromasa), tvořená zbylými částmi vytěžených stromů po těžbě a jejich odvětvování, mezi něž nejsou zahrnuty pařezy.

Množství těžebních zbytků je při obchodování kvantifikováno množstvím vytěženého dříví (hroubí bez kůry), z něhož těžební zbytky vznikly. Těžební zbytky sjednané obchodem se nacházejí v místě plnění, kterým je buď odvozní místo (lokalita OM) nebo místo v lesním porostu (lokalita P).

Neregistrovaní zájemci mohou získat základní informace o obchodovaných komoditách a sortimentech (veřejný listing) na webu Českomoravské komoditní burzy Kladno v části Vstup na trh.