Vars – Těžební zbytky

V prostředí aukčního portálu Vars se obchodují těžební zbytky formou elektronických aukcí vzestupných, sestupných, sestupných s možností navýšení ceny nebo obálkových.

Předmětem aukčního obchodu je dřevní hmota (dendromasa), tvořená zbylými částmi vytěžených stromů po těžbě a jejich odvětvování, mezi něž nejsou zahrnuty pařezy.

Množství těžebních zbytků je při obchodování kvantifikováno množstvím vytěženého dříví (hroubí bez kůry), z něhož těžební zbytky vznikly. Těžební zbytky sjednané obchodem se nacházejí v místě plnění, kterým je buď odvozní místo (lokalita OM) nebo místo v lesním porostu (lokalita P).