Informace pro veřejnost

 

V souvislosti se zvýšenou informační otevřeností Lesy ČR zpřístupňují veřejnosti následující informace:

 STATUT státního podniku Lesy České republiky, s.p. (pdf, 9 MB)
 Realizace pěstební a těžební činnosti (pdf, 4 MB)
 Koncepce LČR k revizi honiteb (pdf, 78 kB)
Přehled LČR – bezbariérový přístup admininstrativních budov LČR (pdf, 120 kB)

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci přiznání náhrady finanční újmy Lesům ČR za ztížené podmínky lesního hospodaření v přírodní rezervaci Roštýnská obora:

 Státní podnik má nárok na úhradu újmy způsobené ztížením lesního hospodaření (pdf, 245 kB)

poslední aktualizace stránky: 05/2019