Informace pro veřejnost

 

V souvislosti se zvýšenou informační otevřeností Lesy ČR zpřístupňují veřejnosti následující informace:

 STATUT státního podniku Lesy České republiky, s.p. (pdf, 6 MB)
Advokátní kanceláře spolupracující s Lesy ČR (pdf, 188 kB)
 Výsledky lesnické inspekce v letech 2007 – 2016 (pdf, 1,1 MB)
 Výsledky lesnické inspekce v roce 2016 (pdf, 778 kB)
 Přehled významných ekonomických ukazatelů k 31. 7. 2018 (pdf, 132 kB)
 Přehled významných ekonomických ukazatelů k 30.11.2017 (pdf, 127 kB)
 Přehled významných ekonomických ukazatelů k 30.11.2016 (pdf, 176 kB)
 Seznam poskytovaných darů v roce 2018 – stav k 31.12.2018 (pdf, 461 kB)
 Seznam poskytovaných darů v roce 2017 – stav k 31.12.2017 (pdf, 395 kB)
 Seznam poskytovaných darů v roce 2016 – stav k 15.12.2016 (pdf, 387 kB)
 Seznam poskytovaných darů v roce 2015 – stav k 31.12.2015 (pdf, 670 kB)
 Seznam poskytovaných darů v roce 2014 – stav k 31.12.2014 (pdf, 424 kB)
 Seznam poskytovaných darů v roce 2013 – stav k 31.12.2013 (pdf, 659 kB)
 Realizace pěstební a těžební činnosti (pdf, 4 MB)
 Koncepce LČR k revizi honiteb (pdf, 78 kB)
 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci přiznání náhrady finanční újmy Lesům ČR za ztížené podmínky lesního hospodaření v přírodní rezervaci Roštýnská obora:

 Státní podnik má nárok na úhradu újmy způsobené ztížením lesního hospodaření (pdf, 245 kB)

poslední aktualizace stránky: 05/2019