Poskytování informací

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

INFORMACE POSKYTNUTÉ NA ŽÁDOST

Naleznete zde odpovědi Lesů České republiky, s.p. (dále jen LČR) na jednotlivé žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o informace publikujeme ve stavu, jak byly obdrženy – bez textové úpravy. Ve zkrácené verzi (doprovodná informace vyjadřující obsah) jsou uvedeny žádosti a odpovědi zaslané poštou popř. elektronicky. Celá znění jednotlivých žádostí a odpovědí na ně, včetně příloh, jsou k dispozici na vyžádání na Odboru právním a veřejných zakázek Lesů České republiky, s.p.


 


ROK 2024


ROK 2023


ROK 2022


ROK 2021


ROK 2020


ROK 2019

 

ROK 2018 ROK 2017 ROK 2016 ROK 2015 ROK 2014