Poskytování informací

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

INFORMACE POSKYTNUTÉ NA ŽÁDOST

Naleznete zde odpovědi Lesů České republiky, s.p. (dále jen LČR) na jednotlivé žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o informace publikujeme ve stavu, jak byly obdrženy – bez textové úpravy. Ve zkrácené verzi (doprovodná informace vyjadřující obsah) jsou uvedeny žádosti a odpovědi zaslané poštou popř. elektronicky. Celá znění jednotlivých žádostí a odpovědí na ně, včetně příloh, jsou k dispozici na vyžádání na právním odboru Lesů České republiky, s.p.

Příkaz GŘ a sazebník

ROK 2019:
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014