Dozorčí rada

státního podniku Lesy České republiky

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., předseda
Ing. Petr Bendl
Mgr. Jan Grolich
Ing. Pavel Hájek
Ing. Miroslav Jankovský
Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, PhD.
Ing. Martin Machů
Mgr. Patrik Mlynář
Ing. Petr Navrátil, PhD.
Zbyněk Nečas
Martin Procházka, DiS.
Filip Tomášek