Dozorčí rada státního podniku Lesy České republiky

  • Ing. Jaromír Vašíček, CSc., předseda
  • Ing. Tomáš Vrba
  • Petr Moravec
  • PhDr. Jan Závěšický
  • Mgr. Patrik Mlynář
  • Ing. Miloš Pochobradský
  • Ing. Miroslav Jankovský
  • Ing. Jaromír Kříha
  • Ing. Zdeněk Adamec