Energetická politika

Energetická politika vychází z hodnot, kterými se Lesy České republiky, s.p. prezentují veřejnosti. Jednou z hlavních priorit vedení státního podniku je trvalé snižování spotřeby energie a její efektivní využívání při respektování ochrany životního prostředí, a to jak v provozu, tak i v administrativě. Státní podnik proto zavádí, udržuje a zdokonaluje systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Vedení státního podniku v rámci systému hospodaření s energiemi realizuje celou řadu opatření, více zde (pdf, 529 kB).