Stipendijní programy

Lesy České republiky s.p.  jsou významným zaměstnavatelem v sektoru lesnictví v České republice.

Stipendijní program podniku je součástí koncepce podpory lesnického školství a jednou z důležitých forem intenzivně rozvíjející se spolupráce s lesnickými školami. Program je určen žákům učebních oborů.

OBECNÝ CÍL: Zatraktivnit lesnický obor a podílet se na zajištění dostatku kvalifikovaných lesních dělníků pro mechanizované práce v těžební a pěstební činnosti pro Lesy ČR a celý lesnický sektor, kde nedostatek dělnických profesí podnik vnímá jako ohrožení pro kvalitní plnění lesnických zakázek.

KONKRÉTNÍ CÍL: Vytvořit účinný motivační nástroj pro studium na lesnických učňovských školách, stabilizovat a motivovat současné žáky v lesnických učebních oborech a podpořit jejich budoucí uplatnění v lesnickém sektoru.

ZAMĚŘENÍ: Žáci lesnických škol, poskytujících vzdělání v lesnických učebních oborech – mechanizované práce v těžební a pěstební činnosti.

Co nabízíme učňům?
 • Po nástupu do 1. ročníku příslušného oboru poskytneme příspěvek na pořízení OOPPdo výše 3 000 Kč, a to prostřednictvím školy, kdy škola OOPP nakoupí a žákům předá.
 • Žákům 2. a 3. ročníků na základě prospěchu z odborných předmětů poskytneme měsíční prospěchové stipendium:
  • příspěvek na ubytování či stravu ve výši 2 000 Kč, zasílaný měsíčně na účet školy,
  • příspěvek 1 000 Kč na další výdaje spojené se studiem (dopravné, učební pomůcky, apod.), zasílaný na účet studenta.
 • Odborné praxe a placené brigády o letních prázdninách na organizačních jednotkách LČR.
Co požadujeme od učňů?
 • Prospěch z odborných předmětů do průměru 3,0 včetně.
 • Nesníženou známku z chování.
 • Alespoň 10 pracovních dnů letních prázdnin pracovat formou brigády v lesnickém oboru.
 • Po ukončení školy následně odpracovat nejméně 2 roky v lesnickém oboru.
Kontakt:
 • příslušní pracovníci škol lesnických učebních oborů
 • Odbor personalistiky a ekonomiky práce
 Ke stažení:
Pro každého kdo má rád les, práci pod širým nebem za každého počasí s vůní dřeva
(a benzínu :)) …