Výhled potřeb sadebního materiálu

 

Výhled potřeb sadebního materiálu dostupný na níže uvedených odkazech vychází z předpokládaného rozsahu obnovy lesa u Lesů České republiky, s.p., zajišťovaného sadebním materiálem z externích zdrojů, aktuálního podílu přirozené obnovy (cca 30 %) a odhadovaného vývoje klimatické situace v České republice. V případě, že v budoucnu dojde k výrazné změně klimatu či dalším zásadním změnám vyvolaným zejména rozvojem škůdců a škodlivých činitelů nebo ke změnám dostupnosti semenných zdrojů, případně legislativních či vlastnických změn či jiných relevantních okolností, bude tento výhled upraven tak, aby zohledňoval tyto faktory.

Předkládaný výhled je rozčleněn podle jednotlivých přírodních lesních oblastí (PLO) a bude každoročně aktualizován. Seznam neobsahuje přírodní lesní oblast 22 na jejímž území Lesy České republiky, s. p. neobhospodařují žádný majetek.

(aktualizace: II/2018)