Výhled potřeb sadebního materiálu

Výhled potřeb sadebního materiálu dostupný na níže uvedených odkazech vychází z předpokládaného rozsahu obnovy lesa u Lesů České republiky, s.p., zajišťovaného sadebním materiálem z externích zdrojů, aktuálního podílu přirozené obnovy (cca 30 %) a odhadovaného vývoje klimatické situace v České republice. V případě, že v budoucnu dojde k výrazné změně klimatu či dalším zásadním změnám vyvolaným zejména rozvojem škůdců a škodlivých činitelů nebo ke změnám dostupnosti semenných zdrojů, případně legislativních či vlastnických změn či jiných relevantních okolností, bude tento výhled upraven tak, aby zohledňoval tyto faktory.

(aktualizace: 12/2020)