Genofond lesních dřevin

Kvalitní a dostatečné zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou výchozí základnou k úspěšnému provedení obnovy lesa a to jak přirozené tak umělé. Zachování a obnova genofondu lesních dřevin je jednou z významných priorit trvale udržitelného hospodaření u Lesů České republiky, s. p.

Sadební materiál použitý k obnově lesa u Lesů České republiky převážně pochází z vlastních zdrojů reprodukčního materiálu. V roce 2010 vydaly Lesy České republiky publikaci „KONCEPCE ZACHOVÁNÍ A REPRODUKCE GENOVÝCH ZDROJŮ LESNÍCH DŘEVIN U LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., NA OBDOBÍ 2010 – 2019“, která obsahuje harmonogram nakládání se zdroji reprodukčního materiálu u Lesů České republiky pro toto období.

Dokumenty:

Seminář „Nová koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR, s. p.“