Genofond lesních dřevin

Kvalitní a dostatečné zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou výchozí základnou k úspěšnému provedení obnovy lesa a to jak přirozené tak umělé. Zachování a obnova genofondu lesních dřevin je jednou z významných priorit trvale udržitelného hospodaření u Lesů České republiky, s. p.

Sadební materiál použitý k obnově lesa u Lesů České republiky převážně pochází z vlastních zdrojů reprodukčního materiálu. Garantem zajišťování dostatečného geneticky vhodného množství semenného materiálu pro umělou obnovu lesa je v rámci LČR Semenářský závod v Týništi nad Orlicí