Program trvale udržitelného hospodaření

Lesy České republiky, s. p. vydaly v roce 1997 „Program trvale udržitelného hospodaření v lesích“, který představuje návod pro obhospodařování jednotlivých lesních částí diferencovaně podle stanovištních podmínek a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Úplné znění publikace v inovované podobě z roku 2015 nejdete zde (pdf, 5,4 MB).