Zpracování databáze certifikovaných stavebních dílů (skladeb konstrukcí) a detailů pro dřevostavby

Téma: Zpracování databáze certifikovaných stavebních dílů a detailů pro dřevostavby

Cíle projektu: 

  • zpracování přehledu dostupných evropských katalogů zabývajících se databázemi stavebních dílů pro navrhování a používání konstrukcí ze dřeva,
  • sestavení vybraného souboru konstrukcí, které odpovídají platným normám a legislativě pro využití na českém trhu,
  • elektronický katalog s vybranými konstrukcemi, který usnadní práci architektům, projektantům a stavebním firmám,
  • zhodnocení vybraných stavebních materiálů a konstrukcí formou tzv. ekologického indexu Ekoindex OI3 pro stavbu rodinných domů i vícepodlažních budov.