Vyhlášená témata

Témata pro výzkumné projekty mimořádné letní výzvy GS jsou vyhlášena a dostupná ZDE 

Lhůta pro podání nabídek je do 3. 10. 2022, 11.00 hod.


Příjem nabídek probíhá pouze elektronicky. Lesy ČR využívají jako svůj profil zadavatele i jako nástroj pro povinnou elektronickou komunikaci elektronický nástroj  EVEZA. Jedná se o elektronický nástroj certifikovaný podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Doporučujeme uchazečům zaregistrovat se v elektronickém nástroji EVEZA. Upozorňujeme, že bez registrace v elektronickém nástroji EVEZA nebude podání elektronické nabídky možné. Registraci je nutno provést s dostatečným časovým předstihem před plánovaným termínem podání nabídky.

K dispozici nejsou žádné příspěvky...