Vyhlášená témata

Výzva k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů – podzim 2020

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů Podrobná specifikace a požadavky na řešení výzkumných projektů jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách. Výzva k předkládání nabídek příloha č. 1 – Témata na výzkumné projekty příloha č. 2 – Návrh smlouvy příloha č. 3 – Formulář pro předkládání nabídek…

Vypsaná témata: