Analýza elektronického příjmu dříví na odvozním místě a výběr optimální dostupné technologie pro potřeby LČR, s.p.

Téma: Elektronický příjem dříví na odvozním místě

Cílem projektu je analýza dostupných technologií pro elektronický příjem dříví na odvozním místě na národním a mezinárodním trhu a výběr vhodné z nich, která by odpovídala platné legislativě a programovému vybavení ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.