Obnova hospodaření tvarem lesa středního v kategorii lesů zvláštního určení

Téma: Vyhodnocení potenciálu využití nepravých kmenovin pro obnovení tvaru lesa středního v kategorii lesů zvláštního určení 

Hlavní cíle projektu:

  • Zaměřit se na inventarizaci (zmapování) pozůstatků (reliktů) nejen středních lesů, ale i nepravých kmenovin ve správě podniku Lesy ČR, s. p., které mohou být jedním z možných východisek pro znovuobnovení lesa středního.
  • Navrhnout postupy managementu těchto porostů vedoucí k podpoře jejich ekologické i ekonomické hodnoty.
  • Založit síť vzorových objektů a výzkumných ploch prezentujících daný způsob hospodaření (včetně podchycení výchozího stavu porostů).
  • Osvětová činnost prezentující způsobu hospodaření ve tvaru středního lesa.