Implementace provozní statistické inventarizace v podmínkách LČR

Téma: Vytvoření pracovního postupu a metodiky pro uplatnění metody zařizování lesa na bázi provozní inventarizace v podmínkách LČR

Od 1. 1. 2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 186/2022 Sb., která novelizuje klíčový předpis upravující tvorbu lesních hospodářských plánů a osnov, tedy vyhlášku č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Cílem projektu je vytvoření pracovního postupu implementace metody provozní statistické inventarizace a poskytnutí uceleného souboru prakticky použitelných informací a technologických řešení, které dovolí podniku LČR užívat novou metodu hospodářské úpravy lesů při tvorbě lesních hospodářských plánů. 

Dílčími cíli projektu jsou:

  • návrh věcné náplně pojmů a charakteristik uváděných vyhláškou č. 186/2022 Sb.,
  • rozklíčování metody statistické provozní inventarizace dle specifických požadavků LČR a v kontextu znění vyhlášky 186/2022 Sb.,
  • rozšíření způsobů vyhodnocení dat provozní inventarizace pro maximalizaci kompatibility se stávající hospodářskou úpravou lesa,
  • návrh lokality, designu a výběrové intenzity pilotního projektu pro praktické ověření metody.