Experimentální postupy obnovy lesa domácími a introdukovanými dřevinami v podmínkách klimatických změn

Téma: Experimentální postupy obnovy lesa na Vysočině v podmínkách globálních klimatických změn

Hlavní částí projektu bude tvorba různých prostorově diferencovaných porostních směsí domácích a introdukovaných dřevin založených umělou obnovou dostupným sadebním materiálem s využitím sukcese, a to zejména v lokalitě bývalé lesní školky Budišov. Výsadba je koncipována tak, aby tyto plochy mohly být využity jako demonstrační jako demonstrační objekt na obnovu a následně i výchovu porostů založených na kalamitních holinách. Značná pozornost bude též věnována hodnocení starších jednofázových i dvojfázových výsadeb založených na kalamitních holinách na Vysočině. Ve všech případech bude kladen důraz na odolnostní potenciál kultur, a to zejména porostních směsí v úzké vazbě na jejich prosperitu a adaptabilitu v rámci postupujících globálních klimatických změn.