Vyhodnocení odrůstání a prosperity výsadeb introdukovaných dřevin na LS Vítkov

Téma: Vyhodnocení odrůstání a prosperity výsadeb introdukovaných dřevin na LS Vítkov