Vyhodnocení produkčního a pěstebního potenciálu modřínu opadavého na vybraném modelovém území

Téma: Těžební možnosti modřínu v postkalamitních oblastech

Cíle projektu:

Na základě kmenových analýz vzorníků a dalších dendrometrických měření (zjišťování objemů a tvaru kmene stojících stromů) stanovit objemový přírůst a těžební možnosti modřínu na vybraném modelovém území s možností využití poznatků pro území s podobnými stanovištními podmínkami.

Na základě informací z NIL provést podrobné vyhodnocení produkčních ukazatelů modřínu na území ČR.

Na základě dosavadních výzkumných poznatků budou formulována provozně uchopitelná pěstební a hospodářsko-úpravnická doporučení pro porosty zájmového území.