Prostorová aktivita jelena evropského v oblastech návratu vlka obecného

Téma: Efekt návratu vlka obecného na populace spárkaté zvěře a lesnické a myslivecké hospodaření