Lesy ČR vydaly rozsáhlou monografii o chroustu maďalovém, může být i Vaše

Odbornou monografii „Chroust maďalový“ právě vydaly v edici své Grantové služby Lesy České republiky. Autorem je profesor brněnské Mendelovy univerzity Emanuel Kula, který se zabývá entomologickým výzkumem v ochraně lesa celý svůj profesní život. Na 296 stranách se dočtete o výsledcích výzkumného projektu provedeného na jihovýchodní Moravě a ve středním Polabí, kde už desítky let především ponravy chrousta maďalového znesnadňují obnovu lesních porostů.

Jde o ucelený přehled bionomie a etologie chrousta maďalového, kontrolních metod a možných obranných opatření k eliminaci škodlivého působení ponrav i dospělých brouků. „Popisujeme údaje o pohybu dospělců i ponrav v půdním profilu, uvádíme mapy rozšíření chroustů v postižených oblastech na základě početnosti výletových otvorů dospělců a škod ponravou na výsadbách, průběhy rojení v oblasti tak zvané Moravské Sahary i vliv potravy na fertilitu samic. Zmiňujeme testované přípravky proti dospělcům i ponravám v laboratorních a terénních podmínkách. Pozornost věnujeme i výskytu entomopatogenních hlístic,“ říká profesor Kula. V knize naleznete i schéma s doporučeným postupem kontroly a obranných opatření u čtyřletého kmene chrousta maďalového.

Poslední monografie o chroustech vyšla na našem území v roce 1953. Aktuální kniha je určená pro lesníky, vlastníky lesa a lesní hospodáře, v jejichž lesích chroust maďalový škodí nebo může škodit. Zpřesňuje a rozšiřuje informace o tomto druhu, který v místech přemnožení způsobuje významné hospodářské škody.

V případě zájmu je publikace k dostání na Oddělení výzkumu a projektů Lesů České republiky. Kontaktujte Ivetu Eiglerovou (iveta.eiglerova@lesycr.cz)