Branka

Cyklisté
Kraj:Plzeňský
Turistický region:Plzeňsko a Český les
Typ stezky:místopis a vlastivěda
Správce stezky:LČR, s. p., LS Přimda
Začátek:obec Halže, místní část Branka
Konec:obec Halže, místní část Branka
Délka:17 km
Zhotovitel stezky:LČR, s. p., LS Přimda
Náročnost:střední
Povrch trasy:zpevněná
Převýšení:150 m
Počet zastavení:11
Doba prohlídky:3 hod.
Značení:ano
Období návštěvy:od jara do podzimu
Aktuální stav:udržovaná od jara do podzimu
Blízké občerstvení:v obci Obora a Branka
Dopravní spojení:autobusové spojení do místní části Branka
GPS - začátek:49.8250444444, 12.5260944444
Hodnocení stezky:0 hodnocení:

Kam se podíváte

Detailní popis stezky

Ostatní popis:

Stezka vede převážně po lesní dopravní síti, na dvou místech zasahuje do běžného silničního provozu. Na svých zastávkách přibližuje sídla a části obcí, která po odchodu původních obyvatel zanikla. Dále se zabývá hospodařením v lesích a ochrannou přírody. Jelikož se nachází v blízkosti státní hranice se SRN, jsou všechny informační tabule dvojjazyčné – český text s německým překladem.Všechny informační tabule jednotlivých zastávek jsou doplněny o mnoho mapek a dalších fotografií včetně dobových snímků.

 • Zastávka č.1 – umístěna v obci Branka u autobusové zastávky- „Branka“; úvodní seznámení s celou trasou stezky, rozmístění zastávek, upozorněnínávštěvníkům na to, jak se mají v přírodě chovat. Historie obce Branka.
 • Zastávka č.2 – umístěna u mostku přes řeku Mži – „Řeka Mže a její povodí“, popis toku Mže, jejich pramenů, přítoků. Přehradní nádrž Lučina a její historie
 • Zastávka č.3 – umístěna u vstupu trasy do lesa – „Trvale udržitelné hospodaření v lesích“, popis základních funkcí lesa, jejich rovnoměrné plnění, názorné příklady trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 • Zastávka č.4 – umístěna u bývalého „Kočičího mlýna“ – „Lovecké památky“, popis loveckých památek- kamenů v okolí stezky a jejich umístění
 • Zastávka č.5 – umístěna u vyústění stezky na státní silnici u Pavlova Studence – „Pavlův Studenec“, historie obce Pavlův Studenec včetně „ukázky využití bývalého kostela pohraniční stráží“
 • Zastávka č.6 – umístěna na cestě ke Sklářskému potoku – „Pavlova Huť“, historie obce Pavlova Huť a sklárna, která zde bývala.
 • Zastávka č.7 – umístěna u mostku přes Sklářský potok – „Revitalizace Sklářského potoka“, popis toku Sklářského potoka, revitalizace potoka
 • Zastávka č.8 – umístěna na cestě od rybníka Vokatý k hájence u Zánvita – „Čáp černý“, výskyt čápa černého v naší oblasti i v ČR, historie jeho hnízdění u nás, popis hnízdění.
 • Zastávka č.9 – umístěna u Oborské hájovny (Zánvit) – „Památné stromy“, popis památných stromů, péče o ně, význam a funkce stromů v krajině.
 • Zastávka č.10 – umístěna na odbočce z cesty k přehradě do obce Obora- „Buk v Českém lese“, Buk lesní, jeho popis, funkce v lese. Výškové rozvrstvení lesa včetně zastoupení jednotlivých lesních vegetačních stupňů v Českém lese.
 • Zastávka č.11 – umístěna na vstupu stezky do obce Obora – „Obora“, historie obce Obora
CAPTCHA kód
* Položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání formuláře.

Podobné stezky pro tento týden

Zobrazit další naučné stezky