Rékoví, hrad Vildenberg

Pěší túry
Kraj:Jihomoravský
Turistický region:jižní Morava
Typ stezky:historie
Správce stezky:LS Bučovice, ST oblast povodí Dyje
Začátek:st.silnice Pozořice-Viničné Šumice,křížení s Koválovickým potokem,vlevo okraj lesa
Konec:kóta 407 m.n.m.
Délka:1,5 km
Zhotovitel stezky:LS Bučovice, ST oblast povodí Dyje
Náročnost:lehká
Povrch trasy:částečně zpevněná
Převýšení:110 m
Počet zastavení:6
Doba prohlídky:2 hod.
Značení:ano
Období návštěvy:celoročně
Aktuální stav:cesta se v zimě neudržuje
Informační středisko:OÚ Pozořice
Blízké občerstvení:Pozořice,Viničné Šumice
Dopravní spojení:HD BUS Viničné Šumice
Hodnocení stezky:0 hodnocení:

Kam se podíváte

Detailní popis stezky

Ostatní popis:

V prostoru mezi obcemi Pozořice a Viničné Šumice protéká Koválovický potok, který je pravostranným přítokem potoka Rakovce. Vodní tok zde nemá dostatečnou kapacitu, vyléval se z břehů a poškozoval lesní cestu. V roce 2008 zde Správa toků – oblast povodí Dyje se sídlem v Brně provedla citlivé úpravy stabilizující podélný profil potoka včetně jeho přítoků s cílem zpomalení transportu splavenin při přívalových srážkách. V kritických úsecích bylo provedeno ochránění lesní cesty ze strany vodního toku kamennou rovnaninou. Byly zde zbudovány srubové a drátokamenné přehrážky, brody a dřevěné prahy. Tyto zdařilé zásahy do přírody slouží zároveň návštěvníkům lesa jako ukázka citlivého přístupu správce toků k přírodě v dané lokalitě a jsou zároveň součástí vznikající naučné stezky.

Spoluprací lesní správy Bučovice a ochránců přírody z Pozořic dochází k budování drobných staveb, mající za cíl zatraktivnit celou lokalitu pro návštěvníky lesa. Pod zbytky hradu Vildenberga umístila lesní správa odpočinkový přístřešek pro turisty, a provedla výměnu stávajícího značení turistické trasy. Dalším krokem je umístění 4ks informačních tabulek, vztahujících se k historii hradu a upozorňujících na další zajímavosti této části lesů.

CAPTCHA kód
* Položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání formuláře.

Podobné stezky pro tento týden

Zobrazit další naučné stezky